Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällskunskap och religionskunskap

Skapad 2016-10-06 18:51 i Östratornskolan Lunds för- och grundskolor
Arbetsområdet som handlar om samhället och hur vissa människor har påverkat hur världen ser ut idag.
Grundskola 4 – 6 SO (år 1-3) Samhällskunskap Religionskunskap

Hur har människor förr i tiden påverkat saker vi ser idag i vårt samhälle? Våra rättigheter och demokrati? Nya upptäckter och uppfinningar? Hur har det sett ut förr i tiden när man emigrerade? Var alla människor lika mycket värda i samhällets ögon?

Innehåll

Mål

 • Vi ska lära oss diskutera, resonera och reflektera över olika etiska frågor som berör människor. 
 • Vi ska kunna jämföra olika samhällen och kulturer.
 • Vi ska kunna se historiska kopplingar och hur enskilda individer, händelser och grupper har påverkat hur vårt samhälle ser ut idag.

Arbetets innehåll

Vi kommer att arbeta med olika förändringar som har skett i samhället från förr i tiden som vi återkopplar med hur det ser ut idag och göra jämförelser. 

Vi kommer att utgå från två programserier på ur.se, Banderoll och Människor för ändring, för att kunna diskutera, lära oss om och analysera viktiga frågor som berör människor i vårt eget samhälle - men även i resten av världen.

Under detta arbetsområde kommer vi att behandla frågor som handlar om allt från identitet och könsroller till mänskliga rättigheter och andra människors livsvillkor. 

.

 

Arbetssätt och redovisningsform

 • Vi kommer att se på avsnitt ur två programserier, Banderoll och Människor förändring.
 • Vi kommer att arbeta med frågor både skriftligt och muntligt, individuellt och i par eller grupp.
 • Vi kommer att diskutera olika frågeställningar i klass och ha genomgångar på tavlan.
 • Vi kommer att skriva en berättelse som handlar om att få en inblick i någon annans liv. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  SO
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  SO
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  SO
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  SO
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  SO
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet,
  SO
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  SO
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  SO
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  SO

Matriser

Re Sh SO
Människor och samhället

Har uppnått vissa mål
Har uppnått alla mål
Arbetssätt
Eleven har varit delvis aktiv muntligt och skriftligt under arbetets gång.
Eleven varit aktiv muntligt och skriftligt under arbetets gång.
Förståelse
Eleven förstår delvis hur olika sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska, etiska och politiska frågor hänger ihop och påverkar människor i världen.
Eleven förstår hur olika sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska, etiska och politiska frågor hänger ihop och påverkar människor i världen.
Resonera och diskutera
Eleven kan utifrån något givet exempel föra enkla resonemang om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer.
Eleven kan utifrån något givet exempel föra utvecklade resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter till att påverka.
Etik
 • SO
 • SO
Eleven värderar och uttrycker delvis sina åsikter gällande viktiga etiska frågor.
Eleven värderar och uttrycker sin åsikt gällande viktiga etiska frågor genom att använda olika argument och resonemang.
Mänskliga rättigheter
 • SO
Eleven förstår delvis vad de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter innebär. Eleven kan ge något exempel på vad dessa viktiga rättigheter är och vad de kan betyda för barn i olika delar av världen.
Eleven förstår vad de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter innebär. Eleven ge flera exempel på vad dessa viktiga rättigheter kan betyda för barn i olika delar av världen och kan jämföra olika samhällen med varandra.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: