Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NTA - Balansera och väga

Skapad 2016-10-06 19:12 i Gläntanskolan Helsingborg
En planering kopplad till NTA-lådan Balansera och väga.
Grundskola 2 Fysik NO (år 1-3)
Vad är egentligen balans? Detta kommer vi att undersöka med hjälp av NTA-lådan Balansera och väga.

Innehåll

Syfte med undervisningen

Syftet är att ta vara på barnens nyfikenhet och utveckla intresse för naturvetenskap och teknik samt att få förståelse för begreppen balans, jämvikt, stödpunkt och tyngdkraft.

Målet är att barnen genom att förutsäga, observera, beskriva och dokumentera resultat av sina undersökningar ska samla på sig kunskaper om balans samt tillägna sig olika metoder att undersöka balans.

Förmågor att utveckla

Vilka förmågor enligt Lgr11 ska eleverna utveckla?

Centralt innehåll att studera

Vilka kunskaper enligt Lgr11 ska eleverna arbeta med och utforska?

Vad ska vi göra för att utveckla förmågorna (aktiviteter) och vilket material ska stödja detta?

Vi arbetar med laborativt material som finns i en s.k, NTA-låda. Material är anpassat till temat. 

Vi kommer att ha diskussioner och återkopplingar för att skapa mer förståelse för hur vikt påverkar jämvikten och balansen.

Vi diskuterar, gör förutsägelser och undersöker.

Vi kommer att undersöka olika områden vad gäller balans. 

Vi kommer att utforska hur man använder en våg och jämföra olika föremål, undersöka om saker är olika tunga. Så tillsammans med en kamrat kommer du att undersöka vad olika saker väger med hjälp av en balansvåg. 

Vi kommer att arbeta enskilt, i par och i helklass. 

Bedömning

Bedömning sker i matrisen  Gläntan 1-3 No.

 

Vilka kunskapskrav är kopplade till denna lpp?

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Balans, tyngdpunkt och jämvikt som kan observeras i lek och rörelse, till exempel vid balansgång och på gungbrädor.
  Fy  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  Fy  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om tyngdkraft, friktion och jämvikt i relation till lek och rörelse.
  Fy   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  Fy   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  Fy   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: