Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Flugornas herre

Skapad 2016-10-06 21:13 i Tunaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 7 – 9 Svenska
Vad händer om du sätter en grupp ungdomar på en öde ö? Vi läser boken "Flugornas herre" av William Golding.

Innehåll

Målet med arbetsområdet är att du 

 • utvecklar din förmåga att läsa, förstå och tolka skönlitteratur
 • utvecklar din förmåga att skriva olika slags texter samt tillämpa skrivregler
 • utvecklar din förmåga att leda och delta i samtal
 • utvecklar din förmåga att uttrycka dig i tal och skrift 

 

Arbetssätt och redovisning

Boken "Flugornas herre" av William Golding kan uppfattas som en allegori över vår civilisation. Med det menas att berättelsen innehåller en dold innebörd. Vi bearbetar boken muntligt, i form av boksamtal samt skriftligt genom att du besvarar reflektionsfrågor till boken. Arbetsområdet avslutas med att en skrivuppgift där du själv väljer vilken genre du vill skriva i. Parallellt arbetar vi med satsdelar. 

Det här gör vi:

 • Läser boken över fyra veckor
 • Bearbetar boken genom boksamtal (varav det avslutande samtalet spelas in och lämnas in för bedömning)
 • Bearbetar boken genom enskilda skriftliga frågor på innehållet (gör under lektionstid) i Classroom
 • Vi fortsätter med kortare skrivövningar i Classroom
 • Skriver en text i valfri genre

 

Uppgifter, övningar och detaljerad planering för arbetsområdet hittas i Classroom.  

 

 

Bedömning

I samtalet tittar jag på hur du fördelar ordet, hur du avslutar samtalet och hur du sammanfattar det. När du är deltagare i samtalen bedömer jag hur du framför dina åsikter, vilka argument du använder, hur du lyssnar på andra och hur du för samtalet framåt. Andra viktiga delar som bedöms är om du ställer frågor, om du visar engagemang och hur tydlig du är när du talar.

I bokfrågorna bedömer jag din läsförståelse samt din förmåga att sammanfatta, tolka och resonera omkring texter vi läser. I skrivuppgifterna bedömer jag hur väl du följer genrens uppbyggnad, mönster och språkliga struktur.

 

Reflektionsfrågor

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Flugornas herre

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Läsförståelse
Förmågan att sammanfatta och beskriva det du har läst. Du visar detta i boksamtal och bokfrågor.
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
Tolkning
Förmågan att tolka och analysera det du har läst. Du visar detta i boksamtal och bokfrågor.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Samtal/diskussion
Förmåga att leda och delta i samtal. Du visar detta vid boksamtalen.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Upphovsman
Förmågan att resonera om författare, verk och tidsepok. Du visar detta i samtalen/bokfrågor.
Eleven kan också föra enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Eleven drar då till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Eleven kan också föra utvecklade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Eleven drar då relativt väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Eleven kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Eleven drar då väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Skriva
Förmågan att skriva olika slags texter där du följer regler för skiljetecken, stavning, styckeindelning, meningsuppbyggnad etc.
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer. .
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: