👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa - Delta & anpassa rörelser, v. 36 - v. 22

Skapad 2016-10-06 21:48 i Vallonskolan Östhammar
Pedagogisk planering över arbetsområdet rörelse - deltagande och olika rörelser genom olika lekar, spel och idrotter genom stegvis olika moment.
Grundskola 7 – 9 Idrott och hälsa

Delta & anpassa rörelser

Innehåll

Syfte

"Positiva upplevelser av rörelse under uppväxtåren har stor betydelse för om vi blir fysiskt aktiva senare i livet. Att ha färdigheter i och kunskaper om idrott och hälsa är en tillgång för både individen och samhället.

Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sin samarbetsförmåga och respekt för andra." - Skolverket

 

Eleven har nytta av att kunna delta och anpassa rörelser i sitt vardagsliv;

 • I allt fysiskt aktivt i vardagen
 • I inspiration att vilja vara fysiskt aktiv och inspirerar till att börja föreningsidrotta
 • Vid träning som kompletterar sitt föreningsidrottande 
 • Då man tränar på att agera disciplinerat
 • I samspelet med och anpassningen till andra i olika gruppkonstellationer (samarbeta)

 

Eleven har nytta av att kunna delta och anpassa rörelser i sitt yrkesliv;

 • I princip inom samtliga yrkesgrupper innefattar att man behöver kunna tänka strategiskt, kommunicera, samspela med andra människor

Undervisning och arbetsformer

Innehåll:

 • Bollidrott (inomhus och utomhus)
 • Nätspel
 • Skridskoåkning
 • Gymnastik
 • Lekar
 • Friidrott (inomhus och utomhus)

År 7-9 praktiserar komplexa rörelser - teknik, spelförståelse, speluppfattning och spelidéer

Bedömning - vad, hur och när

Elevens förmågor som kommer att bedömas är deltagande, samt rörelseförmåga att variera och anpassa rörelser.

Deltagande:

 • Aktivt deltagande - fysiskt och mentalt aktiv.
 • Disciplinerat deltagande - att ta till sig instruktioner.
 • Samspela med andra att syftet uppfylls.
 • Ansvarstagande för undervisningsmaterial.

Rörelseförmåga att variera och anpassa rörelser:

 • Teknisk förmåga - hur väl man utför olika rörelser.
 • Spelförståelse och speluppfattning - positionering, beslutsfattning och förståelse för, och anpassning till, grundläggande spelidéer eller strategier, vilket betyder ett lags gemensamma sätt att genomföra lekar, spel och idrotter.

Bedömning sker genom observation kontinuerligt under samtliga idrottsundervisningspass då vi arbetar med det ovannämnda innehållet. 

Uppgifter

 • Konditionsträning

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.
  Idh  E 6
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten.
  Idh  C 6
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten.
  Idh  A 6

Matriser

Idh
Idrott och hälsa - Delta & anpassa rörelser

Insats krävs
E
C
A
Delta & anpassa rörelser
Bollidrott
Eleven kan till viss del delta i idrotten, samt till viss del med boll genomföra få enkla tekniska rörelser med viss speluppfattning.
Eleven kan relativt väl delta i idrotten, samt relativt väl med boll genomföra flera tekniska rörelser med relativ väl speluppfattning.
Eleven kan väl delta i idrotten, samt väl med boll genomföra många tekniska rörelser, med flyt precision och balans, med en väl speluppfattning som skapar struktur.
Delta & anpassa rörelser
Nätspel
Eleven kan till viss del delta i idrotten, samt till viss del genomföra få enkla tekniska rörelser med viss speluppfattning.
Eleven kan relativt väl delta i idrotten, samt relativt väl genomföra flera tekniska rörelser med relativ speluppfattning.
Eleven kan delta i idrotten, samt väl genomföra många gymnastiskt tekniska rörelser med flyt, precision och balans.
Delta & anpassa rörelser
Skridskoåkning
Eleven kan ta sig fram på is med få enkla skridskotekniska rörelser.
Eleven kan med isvana ta sig fram med flera skridskotekniska rörelser med flyt.
Eleven kan med isvana ta sig fram på is med många skridskotekniska rörelser med flyt och precision.
Delta & anpassa rörelser
Gymnastik
Eleven kan till viss del delta i idrotten, samt till viss del genomföra få enkla gymnastiskt tekniska rörelser.
Eleven kan relativt väl delta i idrotten, samt relativt väl genomföra flera gymnastiskt tekniska rörelser.
Eleven kan delta i idrotten, samt väl genomföra många gymnastiskt tekniska rörelser med flyt, precision och balans.
Delta & anpassa rörelser
Lekar
Eleven kan till viss del delta aktivt i lekarna i samspel med andra att syftet uppfylls. Eleven kan utifrån olika givna förutsättningar och regler agera utefter få enkla strategier
Eleven kan delta aktivt relativt väl i lekarna i samspel med andra att syftet uppfylls. Eleven kan utifrån olika givna förutsättningar och regler agera utefter flera funktionella strategier
Eleven kan väl delta aktivt i lekarna i samspel med andra att syftet uppfylls. Eleven kan utifrån olika givna förutsättningar och regler agera flexibelt utefter många effektiva strategier