👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Saga - berättande text

Skapad 2016-10-06 21:58 i Enheten för flerspråkighet grundskola Uppsala
Grundskola F – 5 Modersmål
Du kommer att - bekanta dig med olika sagofigurer - få förståelse för hur en saga är uppbyggd - utveckla förmågan att på egen hand rita och skriva en saga utifrån en given struktur.

Innehåll

Lärandemål - syfte

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

- beskriva och berätta muntligt

- få förståelse för sagans handling, miljö, karaktärer och tid.  

- beskriva en bild med enkla meningar

- läsa enkla sagor/texter och skriva korta meningar. Detta syfte är enbart för äldre elever. Exempelvis barn i 3:an. 

- se hur en saga är uppbyggd: Det var en gång....handling....slut

 

Undervisning - centralt innehåll

Undervisningen innehåller följande moment:

 • högläsning för elever med medföljande frågor såsom: vilket budskap vill sagorna förmedla?
 • muntlig återberättande av sagan utav eleverna. (Berätta en särskild händelse i sagan.) 
 • samtal om sagor och sagofigurerna (beskrivning av huvudpersonerna i sagan och av miljön.)
 • lekar och sånger, samt måla en bild från sagan med medföljande kort beskrivning, max en mening.
 • rita och skriva med hjälp av tankekartor där temat är sagans titel.  

 

 Bedömning

I dina arbeten kommer läraren att bedöma på vilket sätt du:

 • deltar i samtal om sagorna och sagofigurerna. 
 • kan beskriva och berätta med egna ord om bekanta sagofigurer/sagor
 • kan läsa, förstå och återberätta innehållet i åldersanpassade texter
 • utökar ditt ordförråd
 • kan stava och skriva ord och meningar i ett återberättande av en saga.
 • uttrycker dig i bild om du är i den åldern då du inte lärt dig skriva än.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Ml  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter om för eleven välbekanta ämnen.
  Ml  1-3
 • Muntligt berättande för olika mottagare.
  Ml  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn i form av bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Ml  1-3