Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rörelse och kraft

Skapad 2016-10-07 07:56 i Ljungviksskolan Lerum
Kraft och rörelse år 6
Grundskola 6 Fysik

Vad är kraft och rörelse? Varför har fotbollsskor dobbar? Faller stora stenar snabbare än små?
Vi är så vana vid hur vissa saker är att vi inte tänker på varför det är så. Om man kastar en sten rakt upp i luften så kommer den snart tillbaka. Varför faller den inte rakt ut i rymden?

Du får möjlighet att lära dig mer om kraft, rörelse, gravitation och friktion under detta arbetsområde.

Innehåll

Förmågor vi tränar

Dessa förmågor kommer vi att fokusera på under detta arbetsområde:

Analysförmåga

- förstå varför något är på ett visst sätt och kunna förklara det.

Begreppslig förmåga

Först begreppen och kunna förklara dem: acceleration, centripetalkraft, cirkelrörelse, friktionskraft, fritt fall, gravitationskraft, hastighet, kraft, motkraft, retardera, tidvatten, tyngdkraft, tyngdpunkt, medelhastighet

Varför gör vi detta?

Vi jobbar med detta för att du ska förstå vad friktion, rörelse och kraft egentligen är. Du kommer att ha användning av det då du t.ex. kör bil, rör två material mot varandra, är på ett nöjesfält/tivoli, sportar (t.ex. åker skidor), hur det kommer sig att du kan stå kvar på jorden och inte faller rakt ut i rymden o.s.v.

Faktakunskaper och mål

Målet är att du ska: 

 • veta vad ovanstående begrepp är,samt kunna ge exempel på det
 • veta vad en kraft är och kunna ge exempel på krafter som påverkar dig i vardagen,

 Arbetsform

Vara med på genomgångar

 • Förklara olika begrepp utifrån texten i boken muntligt och skriftligt
 • Experiment

Bedömning

Det jag kommer att bedöma är hur väl du kan:

 • de förmågor och mål vi jobbar med,
 • visa dina kunskaper muntligt och skriftligt.
 • ett avslutande prov

Uppgifter

 • Repetitionshäfte på Rörelse och kraft-området

 • Förberedelse inför måndagens lektion

 • Förberedelse inför torsdagen även ni som inte är i torsdagens halvklass

 • PP genomgång av området

 • PP presentation om området

 • Filmer kopplade till området

 • Filmer kopplade till området

 • Texthäfte till området

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Krafter och rörelser i vardagssituationer och hur de upplevs och kan beskrivas, till exempel vid cykling.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Fy  4-6

Matriser

Fy
Kraft och rörelse

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kunskaper i fysik och att använda fysikens begrepp.
Du har baskunskaper i fysik och använder dig av fysikens begrepp på ett ganska bra sätt.
Du har goda kunskaper i fysik och använder dig av fysikens begrepp på ett bra sätt.
Du har goda kunskaper i fysik och använder dig av fysikens begrepp på ett mycket bra sätt.
Att koppla fysiken till vardagen.
Du kan på ett enkelt sätt visa att du kan förklara vardagliga situationer med hjälp av fysiken.
Du kan på ett utvecklat sätt förklara vardagliga situationer med hjälp av fysiken.
Du kan på ett välutvecklat sätt visa att du kan förklara vardagliga situationer med hjälp av fysiken.
Att jämföra och förbättra en undersökning.
Du kan jämföra olika förutsättningar och kan på ett enkelt sätt visa på likheter och skillnader. Du kan ge något förslag på förbättring.
Du kan jämföra olika förutsättningar och visa på likheter och skillnader. Du kan ge flera förslag på förbättringar varav en är genomförbar.
Du kan jämföra olika förutsättningar och kan visa på likheter och skillnader. Du kan ge flera olika förslag på genomförbara förbättringar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: