Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

De fem stora världsreligionerna.

Skapad 2016-10-07 09:05 i Öregrunds skola Östhammar
Världsreligionerna - islam, judendom, hinduism, buddism och kristendom
Grundskola 5 Religionskunskap
Vi kommer med start v. 45 att jobba med de fem stora världsreligionerna kristendom, judendom, islam, buddhism och hinduism.

Innehåll

Planering för arbetsområdet Världsreligionerna, årskurs 6

 From v.45 fram till jullovet kommer vi att arbeta med arbetsområdet Världsreligionerna - kristendom, islam, judendom, hinduism och buddism i ämnet religionskunskap.

Följande mål i ämnet ligger till grund för arbetsområdet:

Följande centrala innehåll ligger till grund för arbetsområdet

I arbetsområdet Världsreligionerna ska du få möjlighet att utveckla dina kunskaper om:

Arbetssätt

 • Titta på film
 • Läsa
 • Skriva
 • Diskutera
 • Grupparbete
 • Faktasökning

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.
  Re  4-6
 • Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  4-6

Matriser

Re
2014 Världsreligionerna årskurs 6

nivå 1
nivå 2
nivå 3
Religioner och andra livsåskådningar
 • Re  4-6
 • Re  4-6
Du har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna. Du visar detta genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner. Du visar på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
Du har goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna. Du visar detta genom att föra utvecklande resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner. Du visar på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
Du har mycket goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna. Du visar detta genom att föra välutvecklande resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner. Du visar på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
 • Re  4-6
Du kan föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
Du kan föra utvecklade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som för resonemanget framåt.
Du kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det.
 • Re  4-6
Du kan föra enkla resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.
Du kan föra utvecklade resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.
Du kan föra välutvecklade resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: