Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sagor

Skapad 2016-10-07 09:30 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Vi läser och skriver sagor och fabler. Vi går igenom konst- och folksagan samt fabler. Vi övar skrivfärdigheter.
Grundskola 7 Svenska
Under ca sex veckor kommer vi nu att kliva in i sagornas värld! Vi läser om häxor, prinsar, troll och drakar. Vi kommer på olika sätt stöta på och lära oss om olika begrepp och mönster i sagorna från både vår egen kultur och andra. Vi kommer att läsa mycket och ta del av så många olika typer av sagor som möjligt. Vi kommer även att se en film som ni sedan ska skriva en analys av. Slutligen kommer ni att få göra ett författarporträtt där ni väljer en sagoförfattare som ni letar fakta kring samt att ni läser en saga av denna.

Innehåll

Konkretiserade mål

I arbetsområdet Sagor och fabler får du förutsättningar att utveckla:

 • Kunskaper om hur en saga kan byggas upp
 • Din förmåga att samtala om sagors innehåll
 • Din förmåga att förstå sagors budskap och symbolik
 • Din fantasi och kreativitet
 • Din förmåga att analysera en film
 • Din förmåga att söka fakta på nätet samt att värdera den fakta du hittar

Centralt innehåll

Genom att arbeta med sagor på olika sätt får du möjlighet att bli bättre på att skriva, läsa, tala och lyssna.

 • Du kommer att få läsa och samtala om sagor av olika slag (fabler, folksagor, konstsagor.)
 • Du kommer att få lära dig vad som kännetecknar en saga, hur man kan inleda en saga, typiska händelser i en saga samt hur en saga kan avslutas
 • Du kommer att få lära dig skrivregler

Arbetsuppgifter och bedömning

Läsning

 • Du kommer att få läsa och lyssna på flera olika sorters sagor. Du kommer även att få söka fakta på nätet som du ska läsa och värdera.

Skriftligt

 • Göra en analys av en film som vi kommer att titta på.
 • Skriva en faktatext om en sagoförfattare.
 • Skriftligt prov 

Muntligt

 • Diskussioner och samtal i smågrupper och helklass.
 • Redovisa om din författare muntligt inför klassen.

Bedömning

I arbetsområdet bedöms på vilket sätt:

 • Du delar i samtal om sagor och deras innehåll samt om deras budskap

 • Du visar att du vet hur en saga är uppbyggd

 • Du visar att du vet vad som kännetecknar en saga

Du kommer att få skriva ett litet prov där du visar att du har kunskaper om:

 • typiska kännetecken för en saga

 • skillnaden mellan en folksaga/konstaga/fabel

 • känna till några kända sagor

 • känna till hur folksagor har kommit till, samt kunna nämna några personer som har arbetat med att samla in och skriva ner folksagor

Matriser

Sv
Sagor

E
C
A
Skriva
Du skriver om en saga och en författare
Du skriver med viss språklig variation och anpassar språket i huvudsak till texttypen.
Du skriver med relativt god språklig variation och anpassar språket relativt väl till texttyp och anpassar texten relativt väl i fråga om stavning och skrivregler.
Du skriver med god språklig variation och anpassar språket väl till texttyp och har väl fungerande anpassning till stavning och skrivregler.
Läsa
Du läser olika typer av sagor, (folksaga, konstsaga, fabel) och gör sammanfattningar och förstår texters innehåll och budskap.
Du gör enkla sammanfattningar, har flyt i läsningen, en grundläggande läsförståelse och förstår tydligt framträdande budskap
Du gör utvecklade sammanfattningar, har gott flyt i läsningen, god läsförståelse och förstår budskap som är tydligt framträdande och som kan läsas mellan raderna.
Du gör väl utvecklade sammanfattningar, har mycket gott flyt i läsningen, mycket god läsförståelse och förstår budskap som är tydligt framträdande och som kan läsas mellan raderna eller är dolda.
Muntligt
Du samtalar, reflekterar och diskuterar kring sagans uppkomst, uppbyggnad och innehåll.
Du lyssnar – reflekterar och samspelar.
Du lyssnar – reflekterar och samspelar – genom att argumentera och ställa frågor.
Du lyssnar – reflekterar och samspelar – genom att sammanfatta, tolka, säga något eget och dra egna slutsatser.
Skrivregler
Du kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande språkliga normer och strukturer.
Du kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande språkliga normer och strukturer.
Du kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande språkliga normer och strukturer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: