Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi Människokroppen 8AB VT19

Skapad 2016-10-07 10:00 i Frösåkersskolan Östhammar
Grundskola 7 – 9 Biologi
Under den här terminen ska du få lära dig om din kropp! Vi kommer att gå igenom vilka uppgifter de olika organen har och hur de samverkar med varandra! Vi kommer också att prata om vad mycket det är som du måste ta ställning till av det du hör i reklam på TV eller läser i tidningar. Hur mycket av det du hör och läser kring hälsa tror du på? De stora frågorna att jobba mot nu är: Hur fungerar din kropp? Hur kan du själv påverka hur du mår? Vi avslutar med Sex och samlevnad. Det kommer en egen planering kring det området.

Innehåll

De stora frågorna

Hur fungerar din kropp? Hur kan du själv påverka hur du mår?

 
Tid: Vecka 2 och framåt 

Arbetssätt: Vi kommer att varva genomgångar med olika undersökningar, t.ex. pulsen och lungvolym samt diskutera olika påståenden om t.ex. mat, träning och sömn. Ni kommer att få fördjupa er i ett eget val kring hur vi äter och hur det påverkar oss.

Redovisning av kunskaper: Du kommer att få redovisa dina kunskaper under lektionsdiskussioner, genom att ta ställning i och diskutera olika frågor om hälsa samt vid ett slutligt skriftligt prov. 

Bedömning: Jag kommer att bedöma din förmåga att diskutera, formulera ställningstaganden, skilja på fakta från värderingar samt ställa frågor och framföra och bemöta åsikter och argument i diskussioner. Jag kommer också bedöma din förmåga att resonera kring sjukdomar och hälsa. Jag kommer att bedöma de kunskaper du visar vid ovanstående tillfällen om kroppens byggnad och funktion, din förmåga att använda biologins begrepp, modeller och teorier samt din förmåga att se sammanhang och resonera kring biologiska samband.

 

Det skriftliga provet kommer att innehålla frågor, påståenden och funderingar kring uppbyggnaden och funktionen av

  • huden, skelettet och musklerna
  • blodsystemet
  • matspjälkningen
  • andningen
  • utsöndringsorganen 


Det kommer även finnas frågor kring hur de samverkar med varandra och vad som påverkar vår hälsa. 

 

Området finns i biologiboken mellan s. 160-229. Som vanligt är anteckningarna från lektionerna grunden att stå på! 

 

Med hopp om roliga veckor tillsammans! / Sofia

Uppgifter

  • Muskler

  • Undersökning Pulsen

  • Undersöka pulsen

Matriser

Bi
Självbedömning i biologi åk 8

E
C
A
Resonemang
Den skriftliga bedömningen där du fick förklara vilka val du kommer att göra för din hälsas skull och varför du kommer att göra dom.
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa och sjukdom och du formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hälsa och sjukdom och du formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Du kan föra väl-utvecklade och väl underbyggda resonemang om hälsa och sjukdom och du formulerar ställnings-taganden med väl-utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Kunskaper genom samband och begrepp
Den skriftliga bedömningen där du fick beskriva organens uppbyggnad samt koppla det till funktionen i kroppen.
Du har grundläggande kunskaper om kroppen i stort och visar det genom förklara och visa på samband med hjälp av relevanta begrepp
Du har goda kunskaper om kroppen i stort och visar det genom förklara och visa på samband med hjälp av relevanta begrepp
Du har mycket goda kunskaper om kroppen i stort och visar det genom förklara och visa på samband med hjälp av relevanta begrepp
Kommunikation
Vår diskussion i grupper kring kost, samt i de gemensamma diskussionerna under våra lektioner
Du kan samtala om frågor som rör hälsa. Du för till viss del diskussionerna framåt.
Du kan samtala om frågor som rör hälsa. Du för diskussionerna framåt.
Du kan samtala om frågor som rör hälsa. Du för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: