Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bråk och procent årskurs 8

Skapad 2016-10-07 10:20 i Freinetskolan Hugin Freinet
Grundskola 8 Matematik

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.
  Ma  7-9
 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Bråk och procent åk 8 ht 13

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Begrepp
Bråk, täljare, nämnare, förkorta, förlänga, bråkform, blandad form, enklaste form, procent, procentform, decimalform, andel, delen, det hela och ränta.
Du har ännu inte baskunskaper om matematiskabegrepp.
Du har baskunskaper om matematiskabegrepp. Du använder dem på ett ganska bra sätt i situationer du känner till väl.
Du har goda kunskaper om matematiskabegrepp. Du använder dem på ett bra sätt i situationer som du känner till.
Du har mycket goda kunskaper om matematiskabegrepp. Du använder dem på ett mycket bra sätt i nya situationer.
Begrepp
Omvandla från tal i bråkform till tal i decimalform och procentform.
Du kan ännu inte byta mellan olika sätt att beskriva matematiska begrepp.
Du kan byta mellan olika sätt att beskriva matematiskabegrepp. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur begreppen hör ihop.
Du kan byta mellan olika sätt att beskriva matematiskabegrepp. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur begreppen hör ihop.
Du kan byta mellan olika sätt att beskriva matematiskabegrepp. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur begreppen hör ihop.
Metod bråk
Förlänga och förkorta bråk Exemepel: Förläng bråket 1/3 så nämnaren blir 24. Förkorta bråket 12/48 så bråket blir så litet som möjligt.
Du kan ännu inte förlänga och förkorta bråk.
Du kan göra uträkningar i att förlänga och förkorta bråk på ett ganska bra sätt. Du väljer metoder som passar ganska bra för att göra uträkningarna.
Du kan göra uträkningar i förlänga och förkorta bråk på ett bra sätt. Du väljer metoder som passar bra för att göra uträkningarna.
Du kan göra uträkningar i förlänga och förkorta bråk på ett mycket bra sätt. Du väljer metoder som passar mycket bra för att göra uträkningarna.
Metod bråk
Bråk, addera och subtrahera, multiplicera och dividera tal i bråkform. Exempel 3/5 -1/2 =
Du kan ännu inte göra uträkningar med bråk.
Du kan göra uträkningar i bråk på ett ganska bra sätt. Du väljer metoder som passar ganska bra för att göra uträkningarna.
Du kan göra uträkningar i bråk på ett bra sätt. Du väljer metoder som passar bra för att göra uträkningarna.
Du kan göra uträkningar i bråk på ett mycket bra sätt. Du väljer metoder som passar mycket bra för att göra uträkningarna.
Resonemang och kommunikation
Men du kan samtala och diskutera hur du löst uppgifter med bråk och procent.
Du kan ännu inte förklara hur man gör uträkningar med bråk och procent.
Du kan förklara på ett ganska bra sätt om hur man gör uträkningar i bråk och procent. Du använder symboler som passar ganska bra ihop med situationen och målet.
Du kan förklara på ett bra sätt om hur man gör uträkningar i bråk och procent. Du använder symboler som passar bra ihop med situationen och målet.
Du kan förklara på ett mycket bra sätt om hur man gör uträkningar i bråk och procent. Du använder symboler som passar mycket bra ihop med situationen och målet.
Metod procent
Räkna ut prishöjningar och prissänkningar samt göra beräkningar när procenttalet är känt.
Du kan ännu inte göra uträkningar i procent.
Du kan göra uträkningar i procent på ett ganska bra sätt. Du väljer metoder som passar ganska bra för att göra uträkningarna.
Du kan göra uträkningar i procent på ett bra sätt. Du väljer metoder som passar bra för att göra uträkningarna.
Du kan göra uträkningar i procent på ett mycket bra sätt. Du väljer metoder som passar mycket bra för att göra uträkningarna.
Metod procent
Räkna med ränta och mer än 100%
Du kan ännu inte göra uträkningar i procent med.
Du kan göra uträkningar i procent på ett ganska bra sätt. Du väljer metoder som passar ganska bra för att göra uträkningarna.
Du kan göra uträkningar i procent på ett bra sätt. Du väljer metoder som passar bra för att göra uträkningarna.
Du kan göra uträkningar i procent på ett mycket bra sätt. Du väljer metoder som passar mycket bra för att göra uträkningarna.
Problemlösning
Du ska lösa problem olika typer av problem enskilt och tillsammans med andra.
Du kan ännu inte diskutera hur man kan lösa matematiska problem.
Du kan diskutera på ett ganska bra sätt hur man kan välja att lösa matteproblem och om resultaten är rimliga. Du hjälper till att ge något förslag på andra sätt att lösa problemen.
Du kan diskutera på ett bra sätt hur man kan välja att lösa matteproblem och om resultaten är rimliga. Du ger något förslag på andra sätt att lösa problemen.
Du kan diskutera på ett mycket bra sätt hur man kan välja att lösa matteproblem och om resultaten är rimliga. Du ger några förslag på andra sätt att lösa problemen.
Problemlösning
Du ska lösa olika typer av problem enskilt och tillsammans med andra.
Du kan ännu inte förklara hur du tänker och förstår inte hur andra tänker när ni diskuterar matematik.
Du kan förklara hur du tänkt och förstå hur andra tänkt när ni diskuterar matematik. Du motiverar dina förklaringar och ställer frågor så att diskussionenfortsätter på ett ganska bra sätt.
Du kan förklara hur du tänkt och förstå hur andra tänkt när ni diskuterar matematik. Du motiverar dina förklaringar och ställer frågor så att diskussionenfortsätter på ett bra sätt.
Du kan förklara hur du tänkt och förstå hur andra tänkt när ni diskuterar matematik. Du motiverar dina förklaringar och ställer frågor så att diskussionenfortsätter på ett mycket bra sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: