Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik: Geometri HT-16

Skapad 2016-10-07 10:31 i Bårslövs skola Helsingborg
Vårt arbete med Geometri som handlar om figurer, kroppar, omkrets och area.
Grundskola 4 – 6 Matematik
Vad är parallellogram? Hur mäter man omkrets? Vad är skillnaden på en romb och kvadrat? Det här kommer vi att undersöka tillsammans!

Innehåll

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att.....

... formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda
strategier och metoder
... använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp
... välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och
lösa rutinuppgifter
... föra och följa matematiska resonemang
... använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och
redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Så här ska vi arbeta:

Gemensamma genomgångar och resonerande kring olika områden.
Arbete med uppgifter som görs individuellt, EPA och i grupper.
Diskutera olika sätt att tänka på och strategier vid problemlösning.
Använda program och spel på datorn.
Utföra praktiska övningar med linjal.
Ett avslutande bedömningstillfälle.

Kunskapsmål

Känna till begrepp som figur, meter, omkrets, rät, parallell, sida, hörn m.m.
Kunna mäta omkrets hos olika figurer
Jämföra olika månghörningar och beskriva deras egenskaper
Kunna skapa egna figurer
Byta mellan olika enheter som m, dm, cm och mm

Detta kommer att bedömas:

Se matrisen här under.

Matriser

Ma
Matematik: Geometri VT-16

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Individuellt arbete
Du kan göra uträkningar kring geometri på ett ganska bra sätt. Du väljer metoder som passar ganska bra.
Du kan göra uträkningar kring geometri på ett bra sätt. Du väljer metoder som passar bra.
Du kan göra uträkningar kring geometri på ett mycket bra sätt. Du väljer metoder som passar mycket bra.

Centralt innehåll Lgr11

  • Ma   formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  • Ma   använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  • Ma   välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  • Ma   föra och följa matematiska resonemang, och
  • Ma  4-6   Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  • Ma  4-6   Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  • Ma  4-6   Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  • Ma  4-6   Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kunskapsmål
Du har baskunskaper i Matematik och kan använda strategier, tillvägagångssätt och resonera på ett ganska bra sätt.
Du har goda kunskaper i Matematik och kan använda strategier, tillvägagångssätt och resonera på ett bra sätt.
Du har mycket goda kunskaper i Matematik och kan använda strategier, tillvägagångssätt och resonera på ett mycket bra sätt.
Individuellt arbete
Du kan göra uträkningar kring geometri på ett ganska bra sätt. Du väljer metoder som passar ganska bra.
Du kan göra uträkningar kring geometri på ett bra sätt. Du väljer metoder som passar bra.
Du kan göra uträkningar kring geometri på ett mycket bra sätt. Du väljer metoder som passar mycket bra.
Diskussion
Du kan diskutera och resonera kring hur matematiska begrepp hör ihop på ett enkelt sätt. Du kan förklara hur du tänkt och förstå hur andra tänker på ett ganska bra sätt.
Du kan diskutera och resonera kring hur matematiska begrepp hör ihop på ett utvecklat sätt. Du kan förklara hur du tänkt och förstå hur andra tänker på ett bra sätt.
Du kan diskutera och resonera kring hur matematiska begrepp hör ihop på ett välutvecklat sätt. Du kan förklara hur du tänkt och förstå hur andra tänker på ett mycket bra sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: