Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ekologi - Brunt vatten

Skapad 2016-10-07 11:35 i Furulunds skola Partille
Grundskola 7 – 9 Biologi
Hur påverkar djur och natur varandra? Vad innebär ett ekosystem? Vad händer om en djur eller växtart försvinner i ett område? Dessa frågor, och många andra, jobbar vi med under detta arbetsområde på ca 5 veckor!

Innehåll

Vi kommer att arbeta på följande sätt:

Vi jobbar med olika avsnitt i boken Biologi Direkt och går varje vecka igenom de svar som eleverna arbetar med.

Förutom detta kommer vi även att arbeta en hel del kring begrepp som ingår i området. Vi kommer att använda oss av en studieteknik som kallas "begreppskarta" och elverna får möjlighet att använda denna vid ett av läxförhören.

Eleverna kommer dels att arbeta på egen hand men även i grupper, för att diskutera olika frågeställningar som vi tar upp.

Vi kommer att laborerar vid flera tillfälleN och även ha genomgångar där eleverna ska vara delaktiga.

 

När vi är klara ska du ha kunskaper kring:

 •  känna till vanliga växter och djur i vår närhet

 •  känna till hur fotosyntesen och förbränningen fungerar och hur de hänger ihop

 •  känna till olika ekologiska modeller (näringskedjor, näringsvävar) samt begrepp inom ekologin

 •  känna till olika typer av ekosystem samt hur de är uppbyggda (skog, sjö, hav)

 •  Känna hur till hur olika ekosystem fungerar och kan påverkas av oss människor

 •  känna till hur organismerna i ekosystem samverkar med varandra

 •  förstå vad som menas med kretslopp och kunna förklara hur olika ämnen går i kretslopp i naturen men även hur energin rör sig i kretslopp

Bedömning:

Du bedöms utifrån ditt deltagande på lektionstid vid det teoretiska arbetet samt dokumentationen och slutsatserna kring iakttagelserna vid utomhuslaborationerna samt ekosystemet GLASBURKEN.

Vi kommer även att kolla av begreppsförståelsen.

Dessutom bedöms din förmåga att laborera och kunna dra slutsatser av dina resultat.

Bedömningen sker enligt den matris som finns nedan (Ekologimatris åk 7-9).

Uppgifter

 • Frågor och svar i Biologi Direkt

 • Laborationer

 • Ekosystemet sjön

 • Begreppskarta

 • Ekosystemet Glasburken

Matriser

Bi
Ekologimatris åk 7-9

Jag har en grund...
Jag är på väg...
Jag utvecklar...
Jag behärskar...
Muntlig kommunikation
Vid genomgångar och vid muntliga klassrumsaktiviteter visar jag att...
 • Bi  7-9
 • Bi  7-9
 • Bi  7-9
...jag deltar i samtal och diskussioner.
...jag deltar i samtal och diskussioner, tar del av andras argument och ställer ibland frågor som gör att diskussionen fortsätter.
...jag deltar aktivt i samtal och diskussioner och tar del av andras argument och för diskussionen framåt.
...jag kan komma med sakliga argument, underbyggda av fakta, ta ställning och resonera kring sin ståndpunkt och väga för- och nackdelar samt tid och rum
Skriftlig kommunikation
Vi arbete med skriftliga texter och uppgifter visar jag att..
 • Bi  7-9
...jag kan använda mig av enkel information och skapa enklare texter samt göra arbetsuppgifter så att de kan följas av läraren.
...jag kan använda mig av information från flera källor och skapa texter av dessa.
...jag kan använda information och skriva ihop texter som har en struktur och är lätta att följa. Texten har ett sammanhang och jag är källskristik
...jag läser, sammanfattar och skapar texter som har ett vetenskapligt kvalitativt innehåll och en tydlig struktur. Jag använder mig av vetenskapliga källor.
Laboration - genomföra
Vid laborationer som genomfört efter färdiga handledningar visar jag att...
 • Bi  7-9
...jag kan deltaga och slutföra min laboration med stöd.
...jag kan utföra undersökningar efter givna planeringar relativt självständigt.
...jag kan självständigt utföra undersökningar efter givna planeringar.
...jag kan utföra undersökningar efter givna planeringar på ett självständigt, effektivt och säkert sätt.
Använda och förstå begrepp
Vid arbetet med nya fakta och begrepp så visar jag att..
 • Bi  7-9
..jag har faktakunskaper och förståelse för studerade begrepp och fenomen.
..jag har till viss del förmåga att förklara studerade begrepp och fenomen.
..jag har förmåga att förklara studerade fenomen med ett till viss del vetenskapligt språk.
..jag har förmåga att på ett självständigt sätt förklara studerade fenomen med ett vetenskapligt språk.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: