Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometriska objekt, massa och volym

Skapad 2016-10-07 13:05 i Gantofta skola Helsingborg
Vi blandar färdighetsträning med diskussioner.Vi löser olika problem knutna till arbetsområdet.
Grundskola 5 Matematik
Du ska utveckla dina kunskaper om:

Geometri:

att namnge o beskriva tredimensionella geometriska objekt

att jämföra, uppskatta o mäta massa

att enhetsomvandla massa

att jämföra , uppskatta o mäta volym

att enhetsomvandla volym

Innehåll

Du ska också:

 • Formulera och lösa problem genom att välja strategi och metod som passar problemet.
 • Tolka muntlig och skriftlig information med matematiskt innehåll.
 • Tolka resultat och dra någon relevant slutsats.

Under arbetets gång ska du få öva på din kommunikations och resonemangsförmåga genom att resonera om rimligheten i ett resultat. Du kommer att ställa frågor och bemöta matematiska resonemang som har med geometriska objekt, massa och volym att göra.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
  Ma  4-6
 • Lägesmåtten medelvärde, typvärde och median samt hur de kan användas i statistiska undersökningar.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: