Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska-Skriva

Skapad 2016-10-07 13:47 i Byskolan F-3 (nedlagd) Lunds för- och grundskolor
Vi kommer att arbeta med både muntliga och skriftliga presentationer i svenskan. I skrivning kommer vi att skriva i många olika sammanhang, både i svenska och andra ämnen. I svenska kommer vi att koncentrera oss på skrivande utifrån bilder, välskrivning, fritt skrivande samt stavning.
Grundskola 2 – 3 Svenska
Det är roligt att skriva! Allt du tänker och säger kan du också skriva!

Innehåll

Mål för elev

Se matris

 

Innehåll

 • Du ska få träna dig på att skriva för hand och på Ipad
 • Du ska få skriva olika sorters texter
 • Du ska få öva dig på att skriva hela meningar och att stava
 • Du ska få kombinera dina texter med bilder
 • Du ska få planera dina berättelser innan du skriver
 • Du ska få skriva berättelser med en röd tråd

Arbetssätt

Du kommer att få arbeta så här:

 

 • arbeta i språkskrinet med språklära och grammatik ( vokaler, dubbelteckning, ordklasser, talstreck,)
 • skriva texter utifrån bilder/göra bilder till egna texter
 • träna stavning i "Veckans ord" och i Språkskrinet 
 • träna på meningar och bokstävernas form i avskrivningshäfte och i Språkskrinet
 • skriva egna berättelser i arbetsbok Språkskrinet och i din skrivbok
 • skriva faktatexter kopplat till arbetsoråden i SO/NO

 

Elevinflytande:

 • Du kommer bl.a att få välja vad du vill skriva om i dina berättelser.
 • Du kommer att få möjlighet att välja på att arbeta individuellt eller i grupp under vissa av dina arbetspass. 
 • Du kommer fatt å möjlighet att välja på att skriva på ipad eller för hand under vissa av dina arbetspass.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3

Matriser

Sv
Matris - kommunicera i skrift

Hållplats 1
Hållplats 2
Hållplats 3
Svenska:
Förmågan att kommunicera i skrift: Form
 • Sv   3
Du skriver meningar med läslig handstil och använder mellanrum, stor bokstav och punkt ibland.
Du skriver meningar med läslig handstil och använder oftast mellanrum, stor bokstav och punkt.
Du skriver meningar med läslig handstil och använder mellanrum, stor bokstav och punkt.
Svenska:
Förmågan att kommunicera i skrift: Skriva berättande text
 • Sv   3
Du skriver 1 texter som har en handling.
Du skriver 3 berättande texter har en inledning, handling och avslutning.
Du skriver 3 berättande texter som har en tydlig inledning, handling och avslutning.
Svenska:
Förmågan att kommunicera i skrift: Stava
 • Sv   3
Du frågar efter hur ord stavas.
Du stavar flera ord på rätt sätt. Skulle, också, att, gilla, vill, var.
Du stavar ord på rätt sätt och stavar även de ord som är dubbeltecknade och ljudstridiga. Skulle, också, att, gilla, vill, var någon. tjej, kjol sjunger, köra.
Svenska:
Förmågan att kommunicera i skrift: Kombinera text och bild
 • Sv   3
Du ritar 1 bild som passar till din text.
Du ritar minst 3 bilder som passar till din text.
Du ritar fler än 3 bilder som passar till din text.
Svenska:
Förmågan att kommunicera i skrift: Skriva faktatext
Du skriver en faktatext med hjälp av bilder.
Du skriver en faktatext med hjälp av tankekarta och har viktiga ord som som gör texten tydlig.
Du skriver en faktatext med hjälp av stödord och har viktiga ord som som gör texten tydlig.
Svenska:
Förmågan att kommunicera i skrift: Bearbeta och förtydliga text
 • Sv   3
Du förbättrar din text efter återkoppling från din lärare.
Du förbättrar din text efter återkoppling både från din lärare och kompis .
Du förbättrar din text efter återkoppling både från din lärare och kompis . Du läser igenom din text själv och kan förbättra den på egen hand.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: