Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri HT16

Skapad 2016-10-07 15:02 i Ljungviksskolan Lerum
Matematik åk 6
Grundskola 6 Matematik
Matematiken har en flertusenårig historia med bidrag från många kulturer. Den utvecklas såväl ur praktiska behov som ur människans nyfikenhet och lust att utforska matematiken som sådan. Matematisk verksamhet är till sin art en kreativ, reflekterande och problemlösande aktivitet som är nära kopplad till den samhälleliga, sociala och tekniska utvecklingen. Kunskaper i matematik ger människor förutsättningar att fatta välgrundade beslut i vardagslivets många valsituationer och ökar möjligheterna att delta i samhällets beslutsprocesser.

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

Undervisningen i matematik skall behandla följande centrala innehåll;

Undervisning

 • Genomgångar av olika metoder och strategier för att beräkna uppgifter med geometri och lägesmått.
 • Träna på att rita koordinatsystem och läsa av/ sätta in koordinater (x,y)
 • Delta i samtal kring hur vårt talsystem är uppbyggt.
 • Ges möjlighet att träna på att föra matematiska resonemang om tal, geometri, koordinatsystem och lägesmått.
 • Träna på att enskilt lösa rutinuppgifter.
 • Träna på att använda begrepp.
 • Lösa problem i grupp och diskutera lösningsstrategier.

Redovisning och Bedömning

Du kommer att redovisa dina kunskaper både skriftligt och muntligt, både enskilt och i grupp. bedömning sker enligt bedömningmatrisen nedan.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Bedömningsmatris i Matematik åk 4- 6

Kunskapsnivå E
Kunskapsnivå C
Kunskapsnivå A

Problemlösning

Kunskapsnivå E
Kunskapsnivå C
Kunskapsnivå A
Förmåga att lösa problemen
Löser enkla problem i situationer jag känner igen mig i på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
Löser enkla problem i situationer jag känner igen mig i på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär.
Jag kan lösa enkla problem i situationer jag känner igen mig i på ett väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär.
Beskriver tillvägagångssätt
Jag beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt.
Beskriver tillvägagångssätt på ett relativt väl fungerande sätt.
Beskriver tillvägagångssätt på ett väl fungerande sätt.
Förmåga att se alternativa lösningsmetoder.
Jag bidrar också till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Jag ger också något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Jag ger också förslag på alternativa tillvägagångssätt.

Matematiska begrepp

Kunskapsnivå E
Kunskapsnivå C
Kunskapsnivå A
Kunskap om matematiska begrepp
Jag har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp
Jag har goda kunskaper om matematiska begrepp
Jag har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp
Användande av matematiska begrepp
Jag använder matematiska begrepp i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Jag använder matematiska begrepp i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Jag använder matematiska begrepp i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Förmåga att beskriva metematiska begrepp
Jag kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt. I beskrivningarna växlar jag mellan olika uttrycksformer.
Jag kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt. I beskrivningarna växlar jag mellan olika ttrycksformer.
Jag kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt. I beskrivningarna växlar jag mellan olika uttrycksformer.

Metoder

Kunskapsnivå E
Kunskapsnivå C
Kunskapsnivå A
Välja och använda matematiska metoder Resultat på beräkningar och rutinuppgifter
Jag kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredsställande resultat.
Jag kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter med gott resultat.
Jag kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter med mycket gott resultat.
Anpassning av metoder. Resultat på beräkningar och rutinuppgifter
Jag gör en viss anpassning av mina metoder till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredsställande resultat.
Jag gör en relativt god anpassning av mina metoder till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter med gott resultat.
Jag gör en god anpassning av mina metoder till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter med mycket gott resultat.

Kommunikation

Kunskapsnivå E
Kunskapsnivå C
Kunskapsnivå A
Samtala om och redogöra för tillvägagångssätt
Jag kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt.
Jag kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i ändamålsenligt sätt.
Jag kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i ändamålsenligt och effektivt sätt.
Användning av uttrycksformer
När jag redogör för och samtalar om tillvägagångssätt använder jag bilder, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
När jag redogör för och samtalar om tillvägagångssätt använder jag bilder, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till sammanhanget.
När jag redogör för och samtalar om tillvägagångssätt använder jag bilder, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till sammanhanget.
Resonemangs-förmåga
I redovisningar och samtal kan jag föra och följa matematiska resonemang genom att jag ställer frågor och framför och bemöter matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
I redovisningar och samtal kan jag föra och följa matematiska resonemang genom att jag ställer frågor och framför och bemöter matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.
I redovisningar och samtal kan jag föra och följa matematiska resonemang genom att jag ställer frågor och framför och bemöter matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: