Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tal i decimalform - Kapitel 2 - Pedagogisk planering i matematik

Skapad 2016-10-07 15:10 i Axonaskolan Grundskolor
Grundskola 4 – 6 Matematik
Under några veckor kommer vi att arbeta med kapitel 2 i matteboken beta. Kapitlet handlar om decimaltal. Vi kommer bland annat att stöta på decimaltal i olika räknesätt och decimaltal jämfört med bråktal.

Innehåll

I detta arbetsområde kommer vi att lösa uppgifter tillsammans på tavlan, räkna i matteboken, lösa problemlösningar tillsammans, skriva om begrepp och ha mattelekar. På så sätt ska vi lära oss om decimaltal tillsammans. I slutet på kapitel 2 kommer vi att ha ett prov på kapitel 1 och 2 tillsammans. Provet kommer främst att bedöma begreppsförmågan och metodförmågan i matematik. Då vi har problemlösning tränar vi på problemlösningsförmågan, vilken vi kommer att bedöma vid något tillfälle genom en problemlösningsuppgift. Genom att prata om och resonera kring decimaltal tränar vi på resonemangsförmågan och kommunikationsförmågan i matematiken.

 

Konkreta mål i detta arbetsområde:
• Kunna använda och förklara begrepp som har med kapitlet att göra, till exempel tiondel och hundradel. Kunna jämför begreppen med varandra (likheter och skillnader).
• Kunna välja och använda en metod som fungerar för att lösa uppgifter med decimaltal i olika räknesätt.
• Kunna beskriva och jämföra bråktal och decimaltal med varandra.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6
 • Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
  Ma  C 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt
  Ma  C 6
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra utvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  C 6
 • Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat.
  Ma  C 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
  Ma  A 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt.
  Ma  A 6
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  A 6
 • Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.
  Ma  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: