Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NTA - Fast eller flytande

Skapad 2016-10-07 22:23 i Iggesunds skola Hudiksvall
I temat fast eller flytande får du beskriva och jämföra olika fasta föremål och sorterar dem efter egenskaper som du kan uppfatta med dina sinnen. Du får undersöka olika egenskaper hos några vätskor genom att göra olika tester med hjälp av dina sinnen. Du får även diskutera likheter och skillnader mellan fasta ämnen och vätskor.
Grundskola 1 – 3 NO (år 1-3)
I arbetsområdet fast eller flytande kommer du få lära dig olika metoder att undersöka fasta ämnen och flytande vätskor. Du kommer få utföra enkla experiment. Du får ställa hypoteser och jämföra med resultaten.

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Du lär dig metoder för att kunna sortera fasta föremål efter olika egenskaper (färg, form, flyter/sjunker, magnetiskt/inte magnetiskt osv.) Du lär dig metoder för att jämföra olika vätskor (färg, viskositet, fluiditet, lukt och genomskinlighet.)
Du tränar på att genomföra systematiska undersökningar genom att göra uppdragen i temat.

Du tränar din förmåga att dokumentera och samtala om resultaten.

 

Hur ska vi lära oss detta?

Du arbetar parvis med att undersöka olika egenskaper som fasta föremål kan ha (färg, form, rullar/rullar inte, magnetisk/inte magnetisk, flyter/flyter inte, hårdhet).

Du undersöker även olika egenskaper som olika vätskor kan ha (färg, viskositet, fluiditet, lukt och genomskinlighet).

Du bearbetar resultaten genom att tala, dokumentera.

 

Vad som kommer att bedömas:

Din förmåga att kunna jämföra fasta ämnen med vätskor.
Din förmåga att kunna beskriva fasta ämnen och vätskors egenskaper.
Din förmåga att ställa hypoteser.
Din förmåga att utföra enkla experiment.
Din förmåga att jämföra dina hypoteser med resultaten.

Hur du får visa vad du kan:

Genom att utföra enkla experiment.
Genom att delta aktivt i samtal och diskussioner.
Genom att samarbeta med dina kamrater.
Din dokumentationsbok kommer också ligga till grund för bedömning.

Lärardel - kopplingar till läroplanen

 Temats övergripande syfte: Materia kan finnas i fast form eller flytande form, vätska. Varje form (fas eller tillstånd) har olika egenskaper. 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  NO
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  NO
 • Centralt innehåll
 • Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
  Sv   3
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  NO   3
 • Eleven beskriver vad några olika föremål är tillverkade av för material och hur de kan sorteras.
  NO   3
 • Eleven kan sortera några föremål utifrån olika egenskaper samt separerar lösningar och blandningar med enkla metoder.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3

Matriser

NO
NO - målen att nå i år 3

På väg mot målen
På god väg att nå målen
Har nått målen
Du beskriver vad några olika föremål är tillverkade av för material och hur de kan sorteras.
Du kan beskriva några föremål utifrån färg och form.
Du kan beskriva några föremål utifrån färg och form, samt vad de är tillverkade av.
Du kan jämföra och beskriva föremål. Du kan sortera föremålen efter egenskaper till exempel färg, form. Du kan orden sortera, genomskinlig, ogenomskinlig, rulla och stapla.
Du kan sortera några förmål utifrån olika egenskaper samt separerar lösningar och blandningar med enkla metoder.
Du kan undersöka olika vätskor & lösningar efter deras egenskaper.
Du kan undersöka, jämföra och beskriva olika vätskor & lösningar.
Du kan undersöka olika vätskor & lösningar utifrån flera olika egenskaper
I det undersökande arbetet gör du någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
I det undersökande arbetet kan du med hjälp av din lärare göra jämförelser mellan ditt egna och andras resultat
I det undersökande arbetet kan du med visst stöd göra jämförelser mellan ditt egna och andras resultat
I det undersökande arbetet gör du någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
Du dokumenterar dessutom dina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda dig av din dokumentation i diskussioner och samtal.
Med hjälp av din lärare dokumenterar du dina undersökningar.
Du dokumenterar dina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer.
Du dokumenterar dessutom dina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda dig av din dokumentation i diskussioner och samtal.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: