Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällskunskap, Lag och rätt

Skapad 2016-10-07 22:50 i Ärentunaskolan Uppsala
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap
Varje person som vistas i Sverige har en skyldighet att känna till våra lagar och målet med detta arbetsområde är att ni ska få en allmänuppfattning om hur rättsystemet i Sverige fungerar och hur människors uppfattningar kan påverka förändringar i lagstiftningen. Vi kommer även diskutera mänskliga rättigheter i ett mer globalt perspektiv.

Innehåll

Ämne och arbetsområde: samhällskunskap ”Lag och rätt”, år 7.

Arbetsmaterial: Läroboken ”Struktur” sidorna 56-79, föreläsningar med diskussion och era anteckningar från dessa samt annat lektionsmaterial. Instuderingsfrågor och utdelat material.

Utvärdering sker löpande under arbetets gång; muntlig diskussion och skriftliga förhör där ni ibland får ha era anteckningar med er. Gör ett gott arbete varje lektion och ta igen sådant du missar vid ev frånvaro så kommer det att gå bra. 

 

Bedömning – Utvalda kunskapskrav* från LGR 11

 • DEMOKRATI Ha kunskaper om demokratiska värden, rättigheter och skyldigheter.
 • MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER Redogöra för mänskliga rättigheter
 • UNDERSÖKA SAMHÄLLSFRÅGOR Undersöka samhällsfrågor och beskriva samband
 • VÄRDERA OCH UTTRYCKA STÅNDPUNKTER Uttrycka ståndpunkter i samhällsfrågor
 • SAMHÄLLSSTRUKTURER Ha kunskap om samhällsstrukturer
 • ANVÄNDA BEGREPP

* Förkortad form, klicka här för fullständiga kunskapskrav.

 

Exempeltänkbara utvärderingsfrågor och uppgifter utifrån kunskapskraven

 • Vad menas med ”mänskliga rättigheter”?
 • Vilka tre olika nivåer av domstolar finns det och vilka syften har de?  
 • Vad är en norm och hur kan en sådan påverka lagstiftningen?
 • Kan du göra en analys av gudinnan Justitia?
 • Kan du gången från misstänkt brott till dom/frikännande?
 • Av vilka orsaker begår människor brottsliga handlingar?
 • När är en person skyldig och kan dömas till straff, enligt juridiken?
 • Vad har du för åsikter om brott och de straff de kan ge? För låga eller för höga straff? Vad tycker du om dödstraff?

 

Centralt innehåll utvalt för detta arbetsområde

 • Rättsystemet i Sverige och principer för rättssäkerhet. Hur normuppfattning och lagstiftning påverkar varandra. Kriminalitet, våld och organiserad brottslighet. Kriminalvårdens uppgifter och brottsoffers situation.
 • Demokratiska fri- och rättigheter och skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Etiska dilemman som hänger samman demokratiska rättigheter och skyldigheter.
 • De mänskliga rättigheterna inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen. Deras innebörd och betydelse samt diskrimineringsgrunderna i svensk lag.
 • Hur mänskliga rättigheter kränks i olika delar av världen.

Uppgifter

 • Straff - Samhällets reaktion på brott

 • Straff - Förmildrande omständigheter

 • Straff - Förmildrande omständigheter

 • Olika typer av brott

 • Olika typer av brott

 • Straff - samhällets reaktion på brott

 • Förhör på Sveriges styre

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: