Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Uppdrag språklyft, dunderkalaset

Skapad 2016-10-08 08:57 i Påarps skola Helsingborg
Material kopplat till Nya språket lyfter.
Grundskola 1 Svenska
Under hösten ska du få vara med och starta ett dunderkalas till Jalle och Tindra. Du får olika uppdrag av Jalle och Tindra och dessa ska du tillsammans med dina klasskamrater eller enskilt lösa på olika sätt. Berättelsen Dunderkalaset Ur Uppdrag språk och matematik, Dunderkalaset, Natur och Kultur, 2016 - "Berättelsen Dunderkalaset är uppdelad i fyra kapitel där varje kapitel inleds med en högläsningstext. Utifrån den fantasifulla och roliga berättelsen får barnen sedan ta sig an kreativa uppdrag att utföra individuellt, i par eller smågrupper. Jätten Jalle och älvan Tindra ber barnen om hjälp med olika saker. Uppdragen ger barnen tillfällen att ur olika perspektiv utveckla språklig, matematiska och kreativa förmågor".

Innehåll

 • Syfte

Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika slags text och former. Undervisningen ska även syfta till att eleverna utvecklar förmåga att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra. Eleverna ska även stimuleras till att uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer.

Detta ska du lära dig:

 • återberätta vad en text handlar om,
 • skriva olika text med en handstil som andra kan läsa, 
 • att ta instruktioner, 
 • argumentera för din åsikt och lyssna på andras. 

Så här kommer vi att arbeta:

 • Jag läser olika avsnitt av en berättelse för er eller ger er ett uppdrag.
 • Du ska sedan kunna svara på frågor som visar att du förstår det du har hört.
 • Du ska visa att du har egna tankar och funderingar kring det du får höra. 
 • Genomföra uppdragen. 

Detta ska du visa att du kan:

 • lyssna när jag läser, 
 • förstå det jag läser, 
 • skriva bokstäver och korta meningar så att andra kan läsa,
 • ta en instruktion och utföra uppdrag därefter,
 • argumentera för dina förslag,
 • lyssna på andras åsikter.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
  Sv   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: