Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Inventeringsfasen

Skapad 2016-10-08 10:57 i Väpnarens förskola Uppsala kommunala förskolor
Förskola
Under augusti och september arbetar vi med inventeringsfasen där vi fokuserar på att lära känna varandra och att introducera våra lärmiljöerna. Under tiden dokumenterar vi vad barnen visar intresse för, vilka frågor de ställer och vilka möten som sker mellan barn och pedagog. Dessa dokumentationer används för reflektion i syfte att skapa olika projekt samt för att vidareutveckla våra lärmiljöer.

Innehåll

Vi fortsätter med detsamma gemensamma fokusområde för hela enheten Möte i vär(l)den- kommunikation och språk. Under aug och sept pågår det som vi kallar inventeringsfasen. Vi erbjuder barnen olika utmaningar och aktiviteter kopplade till våra lärmiljöer. Tillsammans med barnen ordnar och förändrar vi i vår miljö för att skapa nya infallsvinklar på utforskande och att barnen ska känna delaktighet och inflytande i sin vardag. Vi observerar och dokumenterar vad barnen intresserar sig för, vilka frågor de ställer samt vilka möten som sker mellan barnen, mellan barn och miljö/material och mellan barn och pedagog. Dessa dokumentationer av barnens intressen ligger tillgrund för vår fortsatta verksamhet.

Vi introducerar det material som finns och erbjuder aktiviteter och utmaningar kopplade till lärmiljöerna både inomhus och utomhus.

Syftet med att introducera våra lärmiljöer och erbjuda aktiviteter kopplade till dessa är att få syn på hur miljöerna möter upp barnens intressen, utforskande och frågor. Vi vill få fatt i vad barnen intresserar sig för, vilka möten som sker, både emellan barnen och mellan barn och material. Tillsammans med barnen ordnar och förändrar vi vår miljö för att skapa nya infallsvinklar på-och utveckla de intressen som barnen visar i sitt utforskande.

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: