Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Georgafi: kartor och klimat ht16

Skapad 2016-10-08 11:38 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Arbetsområde i sjuan där vi jobbar med klimat och klimatets påverkan på människan.
Grundskola 7 Geografi
Att använda kartor och förstå jordens klimat

Innehåll

 

Konkretiserade mål

I detta arbetsområde ska ska eleven kunna:

 • använda geografiska begrepp (högtryck, nederbörd, tempererade zonen osv.)
 • resonera om vad som påverkar klimatet 
 • använda kartor och diagram
 • förstå hur klimatet kan påverka människor

Undervisningen

Vi börjar arbetet med att träna på att förstå kartor. (Breddgrader, längdgrader, tematiska kartor, skala etc.)

Arbetsområdet fortsätter med jordens klimat.  Vi kommer att arbeta årstider högtryck/lågtryck, nederbörd, klimatzoner och klimatdiagram.  Vi jobbar med genomgångar och uppgifter. Här lägger vi tyngden på begrepp, klimatzoner klimatdiagram och vad som påverkar klimatet i ett område. 

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • använda geografiska begrepp, tänk på bredd (att använda begreppen regelbundet) och precision (att använda begreppen i rätt sammanhang) 
 • resonera om orsaker till klimat i olika delar av världen. Här är det viktigt med både bredd (olika orsaker) och djup (tydligt kunna förklara orsakerna och förstå processerna.)
 • använda kartor
 • använda kartor och diagram

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Jordens klimat- och vegetationszoner samt på vilka sätt klimatet påverkar människors levnadsvillkor.
  Ge  7-9
 • Namn och läge på världsdelarnas viktigare länder, vatten, öar, berg, öknar, regioner och orter.
  Ge  7-9
 • Kartan och dess uppbyggnad med gradnät, färger, symboler och olika skalor. Topografiska och olika tematiska kartor.
  Ge  7-9
 • Metoder för att samla in, bearbeta, värdera och presentera geografiska data, till exempel om klimat, hälsa och handel, med hjälp av kartor, geografiska informationssystem (GIS) och geografiska verktyg som finns tillgängliga på internet, till exempel satellitbilder.
  Ge  7-9
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  7-9
 • Sårbara platser och naturgivna risker och hot, till exempel översvämningar, torka och jordbävningar, och vilka konsekvenser det får för natur- och kulturlandskapet.
  Ge  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
  Ge  E 9
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 9
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
  Ge  E 9

Matriser

Ge
Kartor och klimat

------------>
------------>
------------>
Kartkunskap
Din förmåga att använda kartor för att hämta geografisk information
Du kan undersöka omvärlden och använder då kartor på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan undersöka omvärlden och använder då kartor på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan undersöka omvärlden och använder då kartor på ett relativt väl fungerande sätt.
Geografiska begrepp
Du använder geografiska begrepp i dina förklaringar.
Du använder geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du använder geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Du använder geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Resonera och dra slutsatser
Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till klimat i olika delar av världen
Du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till klimat i olika delar av världen
Du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till klimat i olika delar av världen.
Geografisk information
Att använda kartor och klimatdiagram.
Du använder klimatdiagram på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du använder klimatdiagram på ett relativt väl fungerande sätt.
Du använder klimatdiagram på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: