Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska Läsning

Skapad 2016-10-08 12:47 i Kopperskolan Stenungsund
Grundskola 4 – 6 Svenska Svenska som andraspråk
För att öka läsflyt och läsförståelse så kommer vi arbeta med läsning i svenska på olika sätt.

Innehåll

Undervisningen (Så här ska vi arbeta):

 • Vi läser bänkbok ca 20 minuter varje dag
 • Vi arbetar med miniboksrecensioner efter utläst bok 
 • Vi arbetar med boksamtal i liten grupp kring våra bänkböcker
 • Vi arbetar med läsförståelseövningar
 • Fröken läser högt ur en bok i klassen. Vi samtalar då och då kring innehållet.

 

Bedömning

Det här ska eleverna kunna:

 • Läsa med flyt
 • Läsa med förståelse för det lästa
 • Delta i boksamtal/diskussioner kring böcker, komma med förslag, åsikter, tankar
 • Skriva en recension där man uttrycker sin åsikt om boken

Så här ska eleverna visa vad de kan:

 • Läsa högt för någon vuxen
 • Berätta om sin bok för någon annan
 • Göra övningar som tränar läsförståelse
 • Skapa egna miniboksrecensioner
 • Delta i diskussioner i helklass kring vår högläsningsbok

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: