Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världsreligionerna åk 6

Skapad 2016-10-08 14:54 i Båstad
Pedagogisk planering om världsreligionerna
Grundskola 6 Religionskunskap
Vad är skillnaden på en religion och en livsåskådning? Vad tror människor på i olika delar av världen och hur påverkar det hur människor lever?

Innehåll

Tidsperiod

Höstterminen 2016

Syfte

Undervisningen ska ge kunskap om och förståelse för hur kristna traditioner och andra religioner påverkar samhället och hur vi lever.

Centralt innehåll

Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism. (RE)

 

Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder. (RE)

Begreppen religion och livsåskådning. (RE)

Konkretisering av mål

Vi tränar på att se de grundläggande dragen i de fem vanligaste religionerna samt letar efter likheter och skillnader mellan de olika religionerna. Vi tränar också på olika begrepp inom ämnesområdet.

Undervisning - så här gör vi

Vi läser texter i läsecirklar och arbetar med instuderingsfrågor.

Vi ser filmer om de olika religionerna.

Vi diskuterar varje religion var för sig och gör jämförelser för att hitta likheter och skillnader.

Vi diskuterar och undersöker fakta för att träna förmågan att analysera hur olika religioner påverkar olika samhällen och hur människor lever. 

 

Bedömning

Du visar vad du lärt dig genom att delta aktivt i klassrumsdiskussionerna och genom att göra muntliga/ skriftliga prov. 

 

Matriser

Re
Religion HEJA år 4-6

Religionskunskap 4-6

På väg mot
Har grunläggande förmåga
Har god förmåga
Har mycket god förmåga
Kunskaper i religion
Du har baskunskaper om några av världsreligionernas heliga platser, ritualer och regler. Du diskuterar på ett enkelt sätt om likheter och skillnader mellan några religioner.
Du har goda kunskaper om några av världsreligionernas heliga platser, ritualer och regler. Du diskuterar på ett enkelt sätt om likheter och skillnader mellan några religioner.
Du har mycket goda kunskaper om några av världsreligionernas heliga platser, ritualer och regler. Du diskuterar på ett enkelt sätt om likheter och skillnader mellan några religioner.
Samband mellan världsreligionerna
Du beskriver hur världsreligionernas viktiga tankar, skrifter, uttryck och handlingar hänger ihop med varandra på ett enkelt sätt.
Du beskriver hur världsreligionernas viktiga tankar, skrifter, uttryck och handlingar hänger ihop med varandra på ett enkelt sätt.
Du beskriver hur världsreligionernas viktiga tankar, skrifter, uttryck och handlingar hänger ihop med varandra på ett enkelt sätt.
Kristendomen
Du kan beskriva några kristna högtider och traditioner. Du jämför på ett enkelt sätt kristendomens betydelse för kultur och samhälle i Sverige förr och nu.
Du kan beskriva några kristna högtider och traditioner. Du jämför på ett utvecklat sätt kristendomens betydelse för kultur och samhälle i Sverige förr och nu.
Du kan beskriva några kristna högtider och traditioner. Du jämför på ett välutvecklat sätt kristendomens betydelse för kultur och samhälle i Sverige förr och nu.
Livsfrågor
Du kan diskutera på ett enkelt sätt hur frågor om livet beskrivs i olika situationer och vad tro kan betyda för olika människor.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt hur frågor om livet beskrivs i olika situationer och vad tro kan betyda för olika människor.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt hur frågor om livet beskrivs i olika situationer och vad tro kan betyda för olika människor.
Resonera om moraliska frågor
Du kan diskutera på ett enkelt sätt vad som är rätt och fel i vardagen och vad det kan betyda att göra bra saker för andra.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt vad som är rätt och fel i vardagen och vad det kan betyda att göra bra saker för andra.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt vad som är rätt och fel i vardagen och vad det kan betyda att göra bra saker för andra.
Reflektera kring moraliska frågor
Du kan fundera på ett ganska bra sätt över vad som är rätt och fel i vardagen och diskutera detta. Du använder några etiska begrepp på ett ganska bra sätt.
Du kan fundera på ett bra sätt över vad som är rätt och fel i vardagen och diskutera detta. Du använder några etiska begrepp på ett bra sätt.
Du kan fundera på ett mycket bra sätt över vad som är rätt och fel i vardagen och diskutera detta. Du använder några etiska begrepp på ett mycket bra sätt.
Informationssökning
Du kan använda olika källor på ett ganska bra sätt för att söka information om olika sätt att tro. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur informationen och källorna kan användas.
Du kan använda olika källor på ett bra sätt för att söka information om olika sätt att tro. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur informationen och källorna kan användas.
Du kan använda olika källor på ett mycket bra sätt för att söka information om olika sätt att tro. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur informationen och källorna kan användas.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: