Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild, årskurs 6. Höstterminen 2016.

Skapad 2016-10-08 15:12 i Slottsvångsskolan Helsingborg
Bilder har stor betydelse för människors sätt att tänka, lära och uppleva sig själva och omvärlden. Vi omges ständigt av bilder som har till syfte att informera, övertala, underhålla och ge oss estetiska och känslomässiga upplevelser. Kunskaper om bilder och bildkommunikation är betydelsefulla för att kunna uttrycka egna åsikter och delta aktivt i samhällslivet.
Grundskola 6 Bild
Genom att arbeta med olika typer av bilder kan människor utveckla förståelsen för att kommunicera med sin kreativitet och sin bildskapande förmåga. Vi kommer denna termin i bild att lägga fokus på att du ska få chans att visa hur du kan använder de olika kunskaperna du tidigare lärt dig. Vi kommer att fortsätta testa olika material, verktyg och tekniker samt repetera konstens sju grunder.

Innehåll

Du ska kunna

 • framställa olika bilder
 • använda olika tekniker och material
 • använda färdiga bilder
 • presentera bilder och utvärdera
 • samtala om olika bilder

 

Du ska utveckla din förmåga att

 • skapa berättande och informativa bilder utifrån egna upplevelser och erfarenheter
 • skapa bilder med hjälp av olika metoder, material och uttrycksformer
 • analysera bilder och dra slutsatser
 • presentera och berätta om dina bilder

 

Undervisningen

Vi skapar bilder med olika tekniker och material. Vi berättar om och analyserar olika bilder. Vi använder olika appar, fotograferar och skapar collage.

 

Vi bedömer din förmåga

att framställa bilder

att använda olika tekniker och material

att samtala om bilder

att analysera och tolka bilder

att resonera kring din och dina klasskamraters arbetsinsats

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.
  Bl  4-6
 • Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
  Bl  4-6
 • Återanvändning av bilder i eget bildskapande, till exempel i collage och bildmontage.
  Bl  4-6
 • Fotografering och filmande samt redigering i datorprogram.
  Bl  4-6
 • Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  4-6
 • Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.
  Bl  4-6
 • Plana och formbara material och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
  Bl  4-6
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: