Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällskunskap, Individen och gruppen

Skapad 2016-10-08 15:14 i Ärentunaskolan Uppsala
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap

Hur blir vi som vi är? Är vår personlighet medfödd eller något som utvecklas beroende av uppfostran och vilket samhälle vi lever i? Forskningen säger att både arv och miljö formar oss, men oavsett detta är det människans förmåga att lära sig nya saker (att anpassa sig) som gjort det möjligt för oss att bygga civilisationer. Arbetsområdet kommer behandla detta och ni kommer få lära er hur vi påverkar varandra, hur man kan se på olika grupper av människor och hur vi delar in varandra i grupper beroende på vilka vi är.

Innehåll

Arbetsområde: ”Individen och gruppen”, år 9

Arbetsmaterial: läroboken Struktur sidorna 152-177, anteckningar från diskussioner och föreläsningar samt instuderingsfrågor.

Utvärdering sker löpande under arbetets gång; muntlig diskussion och skriftliga förhör. Gör du ett gott arbete varje lektion och ser till att ta igen om du är frånvarande så kommer det gå alldeles galant det här. Lycka Till! 

 

Bedömning – Kunskapskrav* från LGR 11

 • Resonera om hur samhälle och individer påverkar varandra
 • Redogöra för nationella minoriteter
 • Ha kunskaper om samhällsstrukturer
 • Använda begrepp och modeller

 * Förkortade, klicka här för fullständiga kunskapskrav.

Exempeltänkbara frågor och uppgifter utifrån kunskapskraven

 • Vilken är skillnaden mellan begreppen integrering och assimilering?
 • Vad menas med en ”nationell minoritet”? Vilka nationella minoriteter finns det i Sverige?
 • Redogör för några olika sätt att sortera in människor i grupper, t.ex. klass och etnicitet.
 • På vilket/vilka sätt kan en människas grupptillhörighet påverka dennes levnadsstandard?
 • Rita en schematisk befolkningspyramid över ett samhälle med få barn och många äldre.
 • I vilken grad är det jag tycker är min egen vilja eller åsikt verkligen det? Vilken roll spelar arv och miljö?

 

Centralt innehåll som tas upp i detta arbetsområde

 • Ungdomars identiteter, livsstilar och välbefinnande och hur detta påverkas, till exempel av socioekonomisk bakgrund, kön och sexuell läggning
 • Sveriges befolkning, dess storlek, sammansättning och geografiska fördelning. Konsekvenser av detta, till exempel socialt, kulturellt och ekonomiskt.
 • De nationella minoriteterna och samernas ställning som urfolk i Sverige samt vad deras särställning och rättigheter innebär.
 • Skillnader mellan människors ekonomiska resurser, makt och inflytande beroende på kön, etnicitet och socioekonomisk bakgrund. Sambanden mellan socioekonomisk bakgrund, utbildning, boende och välfärd. Begreppen jämlikhet och jämställdhet.

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: