Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri åk6

Skapad 2016-10-08 18:15 i Sinntorpsskolan 4-9 Mölndals Stad
Här jobbar vi med arean av rektanglar, kvadrater, trianglar och sammansatta figurer.Tränar enheter och begreppen diameter, radie och medelpunkt.
Grundskola 6 Matematik
Kommer du ihåg vad som menas med area? Vilka enheter för area kommer du ihåg? Vi lär oss de vanligaste enheterna för area och räknar ut arean av rektanglar, kvadrater och trianglar.

Innehåll

 Syfte:

Undervisningen i matematik ska syfta till att du som elev ska kunna

-använda de vanligaste enheterna för area, cm2   dm2 och  m2   

-förstå och använda begreppen bas och höjd

-räkna ut arean av rektanglar, kvadrater, trianglar samt arean av figurer som är sammansatta av dessa

-benämna olika slags fyrhörningar och trianglar samt beskriva deras egenskaper

-förklara begreppen diameter, radie och medelpunkt

 

Begrepp som du behöver kunna:

area, omkrets, bas, höjd, parallell, parallellogram, romb, parallelltrapets, diagonal, medelpunkt, diameter, radie, liksidig triangel, likbent triangel, rätvinklig triangel, spetsvinklig triangel, trubbvinklig triangel, rätblock, kub, tetraeder, kon, cylinder och klot.

Vi kommer att ha gemensamma genomgångar varje vecka och arbeta med MatteDirekt, Matteborgen 6A, kapitel 3: Geometri. Problemlösning på egen hand och tillsammans i grupp och även praktisk matte.

 

Extra stöd och träning kan du få på TTM och kunskapsverkstaden.

 

Med dessa kan du träna, träna.........

www.nomp.se

www.mattemastaren.se

www.KingofMath.se

www.webbmatte.se  (Matematik på flera språk)

www.elevspel.se

www.matteboken.se  (åk6)

www.matematikboken.se (Gamma)

www.webmath.se (inloggning får ni av mig)

 Jag som lärare kommer att följa dina arbetsinsatser under lektionerna. Du måste visa mig vad du kan men även fråga när du behöver hjälp att förstå och få ytterligare förklaringar. Du får även möjlighet att visa dina förmågor genom diagnoser och prov.

Kopplingar till läroplanen

 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma  E 6
 • I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
  Ma  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: