Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musikplanering spela-lyssna-skapa

Skapad 2016-10-08 19:26 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Vi lär oss spela rytmer, melodier och ackord på olika instrument. Vi lär oss sjunga på olika sätt olika sorters låtar. Vi skapar egen musik på olika sätt. Vi lär oss hur olika instrument ser ut och låter. Vi lär oss om folkmusik och andra musikstilar från hela världen. Vi tränar oss att beskriva musikupplevelser och förstå musikens påverkan.
Grundskola 4 – 5 Musik
Vi lär oss spela rytmer, melodier och ackord på olika instrument. Vi lär oss sjunga olika sorters låtar. Vi skapar egen musik på olika sätt. Vi lär oss hur olika instrument ser ut och låter. Vi tränar oss att beskriva musikupplevelser och förstå musikens påverkan.

Innehåll

Syfte och centralt innehåll

Undervisningen i ämnet musik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper som gör det möjligt att delta i musikaliska sammanhang, både genom att själva musicera och genom att lyssna till musik. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskap att använda röst och musikinstrument samt musikaliska begrepp och symboler i olika musikaliska former och sammanhang. Undervisningen ska ge eleverna både möjlighet att utveckla en tilltro till sin förmåga att sjunga och spela och ett intresse för att utveckla sin musikaliska kreativitet.

 

Du bedöms fortlöpande när vi jobbar praktiskt på lektionerna.

Centralt innehåll

TRUMMOR/SLAGVERK: Puls, trummornas delar, 2-takt, 3-takt, 4-takt

GITARR: Grepptabell, gitarrens/elgitarrens delar, strängarnas namn, plektrum, dur, moll, spela 1-3-ackordslåtar

ELBAS: Spela efter en enkel ackordanalys, strängarnas namn, enkel basgång,

KEYBOARD: Tangenternas namn, enklare melodispel,

SÅNG: Omfång, uppsjungning, skalor, tonhöjd, kanon, mikrofonteknik/ljudnivåer, låtar i olika genrer

ENSEMBLESPEL: olika former av enklare samspel både med sång och instrument.

MUSIKTEORI & INSTRUMENTKÄNNEDOM form, notvärden, uttryck, instrumentgrupper

SKAPANDE:skriva egen sångtext, kombinera olika rytmer, ljud, ackord, melodier,

ANALYS: Vi samtalar och beskriver upplevelser av musik och musikens betydelse i olika situationer och högtider.

Vi tränar oss i att se och höra detaljer i musiken och hur samspel kan utvecklas.

Bedömning

Du bedöms i fem olika arbetsområden med hjälp en överskådlig bedömningsmatris i tre steg. (Titta under fliken "Bedömning")

Du bedöms fortlöpande när vi jobbar praktiskt på lektionerna genom att träna olika moment och visa upp själv eller tillsammans med andra. Det blir även några skriftliga moment typ frågesport samt inlämning av egen text/låt.

Vi använder också dator med t.ex. Youtube och upplever och deltar i diskussioner om olika artister, musikstilar, kulturer och instrument

Du får också hela tiden utvecklingstips utifrån den nivå du befinner dig på.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  Mu
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform i olika genrer.
  Mu  4-6
 • Gehörsmusicerande efter musikaliska mönster, till exempel ackordföljder, perioder och kompmodeller.
  Mu  4-6
 • Imitation och improvisation med röst och instrument, rytmer och toner.
  Mu  4-6
 • Musikskapande med utgångspunkt i musikaliska mönster och former, till exempel ackordföljder och basgångar.
  Mu  4-6
 • Musikframföranden.
  Mu  4-6
 • Röst- och hörselvård vid musikaliska aktiviteter, till exempel uppvärmningsövningar.
  Mu  4-6
 • Hälsosamma ljudnivåer och olika typer av musikhörselskydd.
  Mu  4-6
 • Rösten som instrument för olika vokala uttryck, till exempel sång, jojk och rap.
  Mu  4-6
 • Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för melodi- och rytmspel eller för ackompanjemang.
  Mu  4-6
 • Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers och refräng som byggstenar för att komponera musik i olika genrer.
  Mu  4-6
 • Musiksymboler, grafisk notation, noter och ackordbeteckningar.
  Mu  4-6
 • Digitala verktyg för ljud- och musikskapande.
  Mu  4-6
 • Ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga påverkan på människan i olika sammanhang. Hur musik används för påverkan och rekreation och i olika rituella sammanhang.
  Mu  4-6
 • Ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om musicerande och om intryck samt upplevelser av musik.
  Mu  4-6
 • Musik till sammans med bild, text och dans. Hur olika estetiska uttryck kan samspela.
  Mu  4-6
 • Indelningen i stråk-, blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrument.
  Mu  4-6
 • Konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika kulturer och deras musikaliska karaktärsdrag.
  Mu  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: