Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kurdiska 1-3

Skapad 2016-10-08 20:32 i Enheten för flerspråkighet grundskola Uppsala
Grundskola 1 – 3 Modersmål
Inledning: Vi kommer att arbeta med kurdiska i vardagsnära situationer med fokus på att tala och förstå språket. Vi arbetar även med skrivning och läsning i läroboken.

Innehåll

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • Ml
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Ml
  Syfte använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
 • Ml
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Centralt innehåll
 • Ml 1-3
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
 • Ml 1-3
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter om för eleven välbekanta ämnen.
 • Ml 1-3
  Tala, lyssna och samtala Muntligt berättande för olika mottagare.
 • Ml 1-3
  Språkbruk Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.

Konkretiserade mål                

Du ska lära dig:

 • alfabetet (bokstavsljud, symbol, bokstavsnamn) 
 • att ljuda bokstäver till ord
 • att läsa i rätt riktning
 • att läsa ord, korta fraser, enkla texter
 • att skriva ditt namn, ord, skapa meningar och enkla texter
 • att lyssna, förstå, återberätta och delta i samtal
 • att uttrycka dig tydligt och sammanhängande
 • att läsa olika texter och tolka deras budskap
 • att uttrycka dina tankar, känslor och åsikter i olika situationer
 • att utöka din ordkunskap inom olika ämnesområden
 • att bekanta dig med den kurdiska kulturen och jämföra med den svenska

 

Undervisning

 • Vi kommer att arbeta med alla bokstäverna på olika sätt. T.ex. dator, Ipod och kortspel
 • Vi kommer att läsa och öva läsförståelse genom olika språkmateriel t ex. kurdi 1, sagor och berättelser.
 • Vi kommer lära oss hur man skriver meningar och ord.
 • Vi  kommer att läsa högt åldersanpassade texter som finns i läroboken.
 • Vi pratar om kurdiska traditioner och försöker att hitta liknelser och skillnader i förhållande med svenska traditioner.
 • Vi tittar och lyssnar på sagor och filmer.
 • Vi ställer och svarar på frågor.
 • Vi tränar, återberättar sagor och egna upplevelser.
 • Vi kommer att träna på att prata inför andra genom till exempel redovisningar.
 • Eleverna har en hemläxa varje vecka.

 

BEDÖMNING

Bedömningen sker kontinuerligt under läsåret. 

Eleven ska;

 • kunna läsa och skriva bokstäver och veta hur de låter.
 • Kunna läsa och skriva ord, korta fraser, egna meningar och anpassade texter.
 • Kunna förstå och återberätta korta sagor och berättelser.
 • Kunna berätta om vardagliga händelser, om sig själv, och sin familj.
 • Kunna prata om kurdiska högtider samt jämföra dem med svenska högtider.
 • Bedömningen görs även fortlöpande under lektionstid.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: