Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Serbiska- Poesi-känslor 7-9

Skapad 2016-10-08 23:38 i Modersmål Trelleborg
Under det här arbetsområdet kommer du att lära dig mer om poesi genom möten med olika dikter och diktformer, genom att läsa, göra egna diktanalyser och genom att själv skriva dikt. Poesi ger dig frihet att formulera tankar och känslor med hjälp av ett eget språk.
Grundskola 7 – 9 Modersmål

Under det här arbetsområdet kommer du att lära dig mer om poesi genom möten med olika dikter och diktformer, genom att läsa, göra egna diktanalyser och genom att själv skriva dikt. Poesi ger dig frihet att formulera tankar och känslor med hjälp av ett eget språk.

Innehåll

Målet med undervisningen

 • Att träna på, uttrycka tankar och känslor.
 • Att samtala och uttrycka egna åsikter.
 • Att träna analysförmågan.
 • Att förstå och använda olika begrepp.
I arbetsområdet kommer vi att:

 • läsa och lyssna på olika dikter 
 • diskutera dikter och samarbeta med kamrater
 • analysera dikter
 • skriva gemensam dikt i klassen med hjälp av olika metoder. T.ex. ett substantiv, två adjektiv som beskriver substantivet, tre verb, en mening och till sist substantivet igen.
 • skriva egen dikt och översätta den till svenska
 • kamratrespons 
 • ha en diktutställning i stadens bibliotek.

Uppgifter

 • Skriv din egen dikt och lämna in den senast 26 september

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Ml
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka skönlitterära texter. Att utläsa texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Ml  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.
  Ml  7-9
 • Uttal, betoning och satsmelodi i jämförelse med svenskan samt olika talade variationer av modersmålet.
  Ml  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna, lyrik, dramatik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Skönlitteratur som belyser människors villkor, identitets- och livsfrågor.
  Ml  7-9
 • Översättning av och jämförelser mellan texter på modersmålet och på svenska.
  Ml  7-9
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning. Bildspråk och idiomatiska uttryck.
  Ml  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa olika texter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  Ml  E 9

Matriser

Ml
Arbetsområde dikter

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Läsa dikter
Du kan läsa olika dikter med flyt. Du använder lässtrategier som fungerar utifrån texters särdrag.
Du kan läsa olika dikterr med gott flyt. Du använder lässtrategier som fungerar bra utifrån texters särdrag.
Du kan läsa olika dikter med mycket gott flyt. Du använder lässtrategier som fungerar mycket bra utifrån texters särdrag.
Diktskrivning
Du kan skriva en enkel dikt där du uttrycker någon slags känsla eller stämning
Du kan skriva en dikt med djupare innehåll som uppmuntrar läsaren till viss tolkning. Försök att använda något stilgrepp som t ex rim eller metafor.
Du kan skriva en dikt med djupare innehåll som kan uppmuntra till olika tolkningar. Den skall även innehålla en del stilistiska grepp, t ex rim, metafor eller liknelser.
Diktanalys
Du kan, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika dikter.
Du kan,utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra utvecklad och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika dikter.
Du kan, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika dikter..
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: