Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri år 4

Skapad 2016-10-09 07:02 i Vasaskolan Ludvika
Inom området taluppfattning arbetar eleverna främst med talsystem och talsorter.
Grundskola 4 Matematik
Inom detta område kommer du att få arbeta med längdenheter, geometriska objekt och omkrets. Vi kommer också att arbeta med vilka längdenheter som fanns förr i Sverige.

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Förmågor som eleverna ska utveckla:

Begreppslig förmåga

 • Geometriska objekt
 • Sträcka
 • Längdenheter
 • Omkrets

Analysförmåga

 • Känna till hur man mätte förr och jämföra det med dagens metoder.
 • Känna till vad som kännetecknar en sträcka.
 • Jämföra, se sambandet och kunna förklara hur millimeter, centimeter, decimeter och meter hör ihop.
 • Veta hur man växlar mellan de olika enheterna.
 • Se egenskaper, likheter och olikheter hos de geometriska figurerna.
 • Förstå innebörden av omkrets och hur man räknar ut den.

Kommunikativ förmåga

 • Samtala, diskutera, motivera och presentera matematiska lösningar.
 • Uttrycka egna åsikter och argument när vi samtalar om matematik.

Metakognitiv förmåga

 • Pröva och ompröva när olika sätt att räkna.
 • Avgöra om svaret är rimligt.
 • Välja olika sätt att räkna eller lösa problem.

Procedurförmåga

 • Söka och samla information för att lösa matematiska tal och problemuppgifter.

Hur ska vi lära oss detta?

Du kommer att arbeta enskilt och i grupp. Vi kommer att ha gemensamma genomgångar där du aktivt får medverka. Du ska få möjlighet att prata, resonera och diskutera matte. Du kommer att uppmuntras att berätta hur du tänker och lära sig att lyssna och förstå andras sätt att tänka. Du kommer även att få arbeta praktiskt och med whiteboardtavla.

Det vi kommer att arbeta med på lektionerna är:

 • Hur man mätte sträckor förr. Tum, fot, alnar och famnar.
 • Sträckor. En sträcka har en början och en slut. Rita och mäta sträckor.
 • Räkna med meter, decimeter  och centimeter. 3 m = 30 dm, 52 cm = 5 dm och 2 cm , 258 cm = 2 m och 5 dm och 8 cm,
 • Räkna med millimeter. 37 mm = 3 cm och 7 mm, 4 cm och 6 mm = 46 mm
 • Välja enhet och avgöra vad som är rimligt.
 • Jobba med geometriska objekt. Kvadrat, rektangel, cirkel, triangel, kub, rätblock, cylinder, klot, kon oh tetraeder.
 • Räkna ut omkrets.

 

Det som kommer att bedömas är din förmåga att:

 • Känna till längdenheter vi använde förr.
 • Kunna de begrepp som ingår inom området geometri.
 • Att rita och mäta en sträcka.
 • Att se samband mellan längdenheterna och räkna med dem.
 • Känna igen de geometriska objekten som vi jobbar med.
 • Kunna beskriva några av de geometriska objekten och jämföra dem med varandra.
 • Mäta och räkna ut en omkrets.

Hur du får visa vad du kan:

Du kommer att få visa vad du kan i ditt enskilda arbete. Även när vi jobbar med grupparbeten och vid gemensamma diskussioner kommer dina kunskaper att bedömas. Det kommer även att bli skriftliga diagnoser.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Geometri

På väg att nå målet
Når målet
Når målet med god marginal
De begrepp som ingår (begreppsförmåga)
Känna till de längdenheter vi använde förr (analysförmåga)
Kunna rita och mäta en sträcka (analysförmåga)
Förstå sambandet mellan längdenheterna mm, cm, dm och m. Kunna växla mellan dem. (analysförmåga)
Känna igen de aktuella geometriska objekten (analysförmåga)
Kunna beskriva och se likheter och olikheter mellan de geometriska objekten (analysförmåga)
Känna till och räkna ut en omkrets (analysförmåga)
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: