Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jane Austen

Skapad 2016-10-09 09:58 i Rydsbergsskolan grundskola Lerum
Grundskola 7 – 9 Engelska
Vi har under terminens första del arbetat med att bekanta oss med en av Englands mest kända författare, Jane Austen, och ett av hennes verk. Först gjorde vi mind maps om Jane Austen. Tillsammans läste vi sedan de första två kapitlen i boken "Pride and Prejudice". Därefter fick ni välja att fortsätta läsa och svara på läsförståelsefrågor eller svara på reflekterade frågor om J.A. och hennes författarskap. Sedan såg vi BBC tolkning av "Pride and Prejudice" för att öva hörförståelse, följt av ett skriftligt prov för att visa att ni förstått handlingen.

Innehåll

Du lämnar som vanligt in via google classroom.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
  En  7-9
 • Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  7-9
 • Talad engelska och texter från olika medier.
  En  7-9
 • Talad engelska med viss regional och social färgning.
  En  7-9
 • Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form.
  En  7-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, satsbyggnad, ord med olika stilvärden samt fasta språkliga uttryck i det språk eleverna möter.
  En  7-9
 • Hur texter och talat språk kan varieras för olika syften och sammanhang.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
  En  7-9

Matriser

En
Jane Austen

 • En  C 9   Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.
E
C
A
Förstå tal
 • En  7-9
 • En  7-9
 • En  7-9
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.
Uttrycka sig skriftligt
 • En  7-9
 • En  7-9
 • En  7-9
I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Förstå skrift
 • En  7-9
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.

Ny rubrik

E
C
A
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: