Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tabeller och diagram

Skapad 2016-10-09 10:41 i Dalabergsskolan Uddevalla
Lpp för tabeller och diagram
Grundskola 2 Matematik
Eleverna ska genom undervisningen också ges möjlighet att utveckla en förtrogenhet med matematikens uttrycksformer och hur dessa kan användas för att kommunicera om matematik i vardagliga och matematiska sammanhang.

Innehåll

Syfte och mål

Konkretisering av målen

Du ska kunna:

 • redovisa fakta i en tabell
 • redovisa fakta i ett diagram
 • läsa av en tabell
 • läsa av ett diagram
 • beskriva resultat i tabeller och diagram

 

Undervisning

Klassen kommer att göra undersökningar tillsammans. Undersökningarna dokumenteras i tabell och diagram, i grupp och enskilt.

Du och en klasskompis kommer att få göra en egen undersökning i klassen och dokumentera denna. Undersökningen kan t ex handla om klasskompisarnas favoritdjur, favoritfärg, favoritmaträtt osv. Undersökningen dokumenteras i tabell och diagram och redovisas därefter inför klasskamraterna.

 

Bedömning

Vi kommer att bedöma din förmåga att förklara din fakta från undersökningen i tabell och diagram samt din förmåga att tabeller och diagram.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ma  1-3

Matriser

Ma
Tabeller och diagram

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Tabell
Eleven har grundläggande kunskaper om tabeller och kan använda begreppet tabell med anpassning till sammanhanget.
Eleven kan sortera data av en enkel undersökning och beskriva resultat i en tabell.
Stapeldiagram
Eleven har grundläggande kunskaper om stapeldiagram och kan använda begreppet med anpassning till sammanhanget.
Eleven kan sortera data av en enkel undersökning och beskriva resultat i ett stapeldiagram.
Linjediagram
Eleven har grundläggande kunskaper om linjediagram och kan använda begreppet med anpassning till sammanhanget.
Eleven kan sortera data av en enkel undersökning och beskriva resultat i ett linjediagram.
Cirkeldiagram
Eleven har grundläggande kunskaper om cirkeldiagram och kan använda begreppet med anpassning till sammanhanget.
Eleven kan sortera data av en enkel undersökning och beskriva resultat i ett cirkeldiagram.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: