Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP Magic 5 (kap 7-9)

Skapad 2016-10-09 11:24 i Öjersjö Brunn Partille
Vi arbetar med läromedlet Magic 5, böcker och digitalt. Under hösten arbetar vi med olika texter och utvalda övningar till dem. Kapitel 7-9 testar av förmågan att läsa och förstå kortare texter på engelska.
Grundskola 5 Engelska
Vi arbetar med läromedlet Magic 5, böcker och digitalt. Under hösten arbetar vi med olika texter och utvalda övningar till dem. Kapitel 7-9 testar av förmågan att läsa och förstå kortare texter på engelska.

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 •  Syfte förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 •  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 •  Syfte använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 •  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
 • Syfte reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.  
 
Mål för arbetsområdet
 • få ett större ordförråd
 • bli säkrare på grammatiska regler (ref till övningar i Workbook)
 • förstå texter på engelska

vidare övar vi på:

 • träna på uttal
 • träna på att lyssna på engelskt tal
 • träna på att stava
 • träna på att tala
 • träna på skriva

 

Kunskapskrav som testas

Följande kunskapskrav kommer att testas:

LÄSA (i detta ingår ordkunskap och visa att du tagit till dig av de grammatiska regler vi har talat om och som finns i Workbook).

Arbetsformer

Vi arbetar med MAGIC5, textbok och arbetsbok, samt i digital form på dator.

Under terminen kommer vi att arbeta med följande saker:

 • läsa och lyssna på olika texter
 • lära dig några grammatiska regler
 • skriva kortare texter
 • träna på stavning
 • lyssna på engelskt tal
 • träna på uttal
 • tala engelska

Matriser

En
Engelska åk 4-6, Öjersjö Brunn.

LÄSA och FÖRSTÅ

>>>
>>>
>>>
>>>
Att förstå och uppfatta engelsk text.
I enkla texter kan eleven med stöd av läraren förstå det huvudsakliga innehållet.
I enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen kan eleven förstå det mest väsentliga av innehållet.
I enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen kan eleven förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer.
I enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen kan eleven förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer.
Eleven visar sin förståelse av texten genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet.
Eleven visar sin förståelse av texten genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer.
Eleven visar sin förståelse av texten genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehållet och detaljer.
Samt genom att med godtagbart resultat utifrån sin förståelse av texten, agera utifrån textens budskap.
Samt genom att med tillfredsställande resultat utifrån sin förståelse av texten, agera utifrån textens budskap.
Samt genom att med gott resultat utifrån sin förståelse av texten, agera utifrån textens budskap.
Strategier vid läsning av engelsk text.
Kan med stöd av läraren använda någon strategi.
Eleven kan använda sig av någon strategi för att underlätta sin förståelse vid läsning av engelska texter.
Eleven kan i viss utsträckning använda sig av strategier för att underlätta sin förståelse vid läsning av engelska texter.
Eleven kan i viss utsträckning använda sig av strategier för att underlätta sin förståelse vid läsning av engelska texter.
Eleven kan välja texter av enkelt slag och från olika medier samt med viss relevans använda texterna i egen produktion och interaktion, dvs dialogen med andra.
Eleven kan välja texter av enkelt slag och från olika medier samt på ett relevant sätt använda texterna i egen produktion och interaktion, dvs dialogen med andra.
Eleven kan välja texter av enkelt slag från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda texterna i egen produktion och interaktion, dvs dialogen med andra.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: