Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 2 Mattesafari

Skapad 2016-10-09 11:31 i Dalabergsskolan Uddevalla
Vi arbetar med Mattesafari 2a samt kompletterar med utematte,spel och laborativt material.
Grundskola 2 Matematik
Vi arbetar med Mattesafari 2A samt kompletterar med utematte, spel och laborativt material.

Innehåll

Syfte/n för arbetsområde eller ämnet

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang. (Lgr 11)

Undervisningens innehåll: Vad?

Vi arbetar med följande under höstterminen:

 • Tal upp till 100.
 • Talet före och talet efter.
 • Hur tal är uppbyggda.
 • Dela upp tal i tiotal och ental.
 • Kvart över och kvart i på klockan.
 • Tio i och tio över på klockan.
 • Tjugo i och tjugo över på klockan.
 • Lära sig om minuter.
 • Mäta i centimeter.
 • Lära sig om meter.
 • Jämföra och mäta volym.
 • Liter och deciliter.
 • Använda gånger.
 • Tvåans tabell.
 • En halv, en tredjedel och en fjärdedel.
 • Kunna benämna olika geometriska figurer

Undervisningens innehåll: Hur?

 • Vi har muntliga och laborativa genomgångar.
 • Färdighetsträning i matteboken (Mattesafari).
 • Mattespel, praktisk matte och utematte, då vi arbetar praktiskt med det som är aktuellt för tillfället.
 • Gemensamma räknesagor.

Kunskapskrav 

Den här perioden arbetar vi en bit på väg för att nå följande krav för åk3:

Bedömning

Bedömningen av din förmåga kommer att ske fortlöpande. När du arbetar med färdighetsträningen i matteboken och när vi pratar matematik.

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3

Matriser

Ma
Lpp Matematik ht åk 2 med bedömningsmatris

Taluppfattning
Kan läsa, skriva och ange siffrors värde upp till 100.
Kan talens ordning och talen före och efter för tal upp till 100.
Är säker på ordningstalen.
Kan dela upp ett tal i ental och tiotal.
Kan vad som är ental och tiotal.
Algebra
Kan räkna tal som 42+5=
Kan räkna tal som 68-3=
Kan använda stora plus när man räkna med det är ej automatiserat.
Kan räkna tal som 45+7=
Kan räkna tal som 26-9=
Algebra
Upprepad addition kan skrivas som en multiplikation.
Kan tvåans tabell.
Känner igen en halv, en tredjedel och en fjärdedel.
Kunna dela upp en helhet i olika delar och benämna delarna med en halv, en tredjedel och en fjärdedel.
Geometri
Kan läsa av kvart i och kvart över på en analog klocka.
Kan läsa av tio i och tio över på en analog klocka.
Kan läsa av tjugo i och tjugo över på en analog klocka.
Vet hur många minuter som går på en halvtimme och en timme.
Vet vilka måttenheter man mäter med.
Geometri
Kan mäta ett föremål och ange hur många cm föremålet är.
Känner igen enheterna liter och deciliter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: