Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska - Skriva berättande text

Skapad 2016-10-09 11:36 i Dalabergsskolan Uddevalla
Åk 2. Skrivprocessen och skrivande
Grundskola 2 Svenska som andraspråk Svenska
Du kommer att få träna på att skriva berättelser både enskilt,tillsammans med din skrivarkompis och gemensamt med hela klassen. Du kommer att både få skriva på dator och du kommer att träna din handstil när du skriver för hand. Du kommer få öva dig i att sätta ut punkt, stor bokstav, punkt och frågetecken. Du ska träna på att ha en tydlig inledning, handling och avslutning i dina berättelser. Du ska också kunna stava ord som du själv ofta använder.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du kommer att träna på att utveckla din språkliga och kommunikativa förmåga i ditt skriftspråk.

Du får träna på att följa instruktioner och skriva berättande texter med tydlig inledning, handling och avslutning. När du skriver utvecklar du din handstil och tränar du på att stava ord som du ofta använder. Du övar också  på att sätta ut punkt, stor bokstav och frågetecken.

Bedömning - vad och hur

Jag kommer att bedöma din förmågor att uttrycka dig skriftligt:
 • skriva läsligt
 • skriva berättande text
 • använda punkt, stor bokstav, frågetecken
 • stava ord som du själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter
 • förstå enkla, muntliga instruktioner

Undervisning och arbetsformer

Du får möjlighet att skriva vid flera tillfällen varje vecka både i helklass, mindre grupp och enskilt. Du får träna på att följa instruktioner genom att lyssna eller läsa dig till vad du ska göra. Du kommer få respons på dina texter av både dina klasskompisar och ding lärare. Därefter får du möjlighet att utveckla texterna efter responsen. Du kommer också att få öva dig i att ge respons till dina klasskompisars texter. Vi pratar om hur en berättelse är uppbyggd och hur texten kan utvecklas för att bli mer innehållsrik.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
  Sv   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: