Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ordspråk och fabler

Skapad 2016-10-09 11:49 i Apalbyskolan Västerås Stad
Vi arbetar med att lära känna och förstå ordspråk, samt läsa och tolka fabler.
Grundskola 5 Svenska Slöjd Bild
Vi ska arbeta med att läsa ordspråk, förstå dem, läsa och lyssna på fabler och förstå sensmoralen. Vi ska också träna på att skriva egna fabler och på att berätta dem för klassen.

Innehåll

Syfte

Undervisningen i detta arbetsområde syftar till att utveckla din förmåga att:

- läsa och förstå texter
- formulera dig både när du talar och när du skriver
- skapa bilder som hör ihop med texten
- berätta på olika sätt
- använda ett lämpligt språk för sammanhanget

Centralt innehåll

Du kommer att arbeta med att:
- lyssna på, samt läsa ordspråk och fabler
- lära dig några ordspråk
- samtala om och förstå vad ordspråken och fablerna betyder
- förstå begreppet sensmoral
- skriva egna fabler och då skriva så att andra förstår
- göra bilder som hör ihop med dina texter
- kunna presentera ditt arbete på något sätt

Kunskapskrav

Vi bedömer hur du kan:
- lyssna på ordspråk och fabler som läses högt
- lära dig några ordspråk samt visa att du förstår
- läsa fabler på egen hand
- visa att du förstår olika fablers innebörd
- visa att du förstår begreppet sensmoral
- skriva en eller flera egna fabler, och då skriva så att andra förstår
- göra bilder som hör ihop med texterna
- presentera ditt arbete på något sätt

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
  Sv  E 6
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
  Sv  E 6

Matriser

Sv Sl Bl
Ordspråk och fabler

Jag har lärt mig några ordspråk och visar att jag förstår.
Jag behöver träna mer på detta.
Jag kan till viss del.
Jag kan det och visar det på ett tydligt sätt.
Jag vet vad som kännetecknar en fabel.
Jag behöver träna mer på detta.
Jag kan det till viss del.
Jag känner mig säker på detta och visar det på ett bra sätt.
Jag kan förstå och förklara en fabels innebörd.
Jag behöver träna mer på detta.
Jag kan det med stöd.
Jag kan det.
Jag kan förklara begreppet sensmoral.
Jag behöver träna mer på detta.
Jag kan det.
Jag kan skriva egna fabler och jag kan skriva så att andra förstår.
Jag behöver träna mer på detta.
Jag kan det, men behöver mycket stöd från vuxen att komma framåt i arbetet.
Jag kan det och klarar det på ett bra sätt.
Jag kan presentera mitt arbete för gruppen.
Jag har inte redovisat mitt arbete.
Jag har presenterat min fabel men på ett enkelt sätt.
Jag har presenterat min fabel på ett genomtänkt sätt och varit väl förberedd.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: