Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

HT 16 SV - Minecraftprojektet

Skapad 2016-10-09 12:12 i Ekdalaskolan Härryda
Detta är en planering som handlar om att ge eleverna övning i att läsa olika texttyper som är aktuella i.o.m. att Ekdalaskolan har beslutat att genomföra Härryda kommuns utlysta tävling om att ge förslag till hur ett eventuellt nytt samhälle ska se ut. Samhällets arbetsnamn är "Landvetter södra" och är tänkt att ligga i ett område som heter Yxsjön.
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk Svenska
Läsning av olika texttyper som dyker upp i arbetet med Minecraftprojektet "Landvetter södra" i Härryda kommun.

Innehåll

Vad ska jag som elev utveckla.

Genom de texter som du läser får du möjlighet

att läsa och analysera texter för olika syften,

att fundera på språkets användning i olika syften, mottagare och sammanhang,

att urskilja språkliga strukturer och normer

att söka information från olika källor och värdera dessa.

Vad ska vi arbeta med?

  • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  • Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.

Hur ska vi arbeta?

Detta gör vi genom att arbeta med och analysera olika texttyper t.ex. artiklar, insändare, lärobokstext.

Vi tittar bland annat på ordval, argument, struktur, avsändare, mottagare och funderar runt/värderar textens syfte.

Hur sker elevinflytandet inom arbetsområdet?

Genom bland annat förslag/diskussioner om lektionens genomförande/upplägg.

Hur ska jag som elev visa vad jag lärt mig?

Genom att delta aktivt under lektionerna och genomföra de arbetsuppgifter som publiceras löpande i Google Classroom. 

Kunskapskrav

  • Eleven kan läsa sakprosatexter genom att välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  • Genom att göra sammanfattningar av olika texters innehåll med koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven läsförståelse.
  • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra underbyggda resonemang om budskap som är framträdande i texten.
  • Eleven kan också föra resonemang om texten med kopplingar till dess upphovsman. Eleven drar då slutsatser om hur texten har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.

Veckoplanering

Veckoplanering sker i Google Classroom och eventuella prov/inlämningar publiceras i elevernas kalender.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: