Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Algebra åk 6 ht-16

Skapad 2016-10-09 12:31 i Gläntanskolan Helsingborg
Grundskola 6 Matematik
Ordet Algebra kommer från det Arabiska ordet Al´djabr som betyder ungefär bokstavsräkning.

Från början uppfann man antagligen algebran för att kunna använda sig av okända värden vid t ex handel och beräkningar av byggnader.

Innehåll

Förmågor att utveckla

Du kommer att utveckla dina förmågor i att:

-använda matematikens olika uttrycksformer, såsom i bild, tabeller, ord och formler.
-använda olika strategier vid problemlösning.
-välja och värdera olika metoder
-använda olika matematiska begrepp inom algebra vid diskussioner
-föra olika resonemang bl a vid hur olika mönster upprepas 

Konkreta mål

När vi arbetat med det här arbetsområdet ska du:

 • veta att ett obekant tal kan skrivas med en bokstav, t ex x +4 eller 8-y
 • förstå och kunna skriva algebraiska uttryck
 • veta hur geometriska mönster kan beskrivas och uttryckas
 • kunna förklara vad en ekvation är och lösa en ekvation

 

Så här ska vi arbeta

Hur?

- Muntliga genomgångar
- Gruppuppgifter där du får möjlighet tillsammans med andra att resonera kring olika problem
- Praktiska uppgifter där du själv och tillsammans med andra får tillämpa dina kunskaper praktiskt
- Färdighetsträning genom stenciler och övningar på Internet
- Diagnos/Test där du visar att du har kunskaper om det du arbetat med

Avsnitt 5

Vad?

Vi kommer att
- träna på att skriva algebraiska uttryck för omkretsen av geometriska figurer 
- rita mönster och träna på att se fortsättningen av mönstret.
- förklara med ett uttryck hur ett mönster är uppbyggt.
- träna på likhetstecknets betydelse.
- lösa ekvationer.
- träna på att värdera om metoden du/ni valt är den lämpliga, förklara varför och om det kan finnas alternativ
- fundera på om svaret är rimligt och varför/varför inte
- träna på att använda de rätta matematiska begreppen
- följa och förstå en kamrats/lärares förklaring genom att själv genomföra liknande beräkningar.

 

 

Detta kommer du att bedömas efter:

 • hur du löser dina uppgifter
 • vilka kunskaper du visar om matematiska begrepp
 • vilka metoder du väljer och hur du använder dem
 • hur väl du redovisar ditt arbete
 • hur väl du använder ett matematiskt språk

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: