Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NTA-tema JORD

Skapad 2016-10-09 13:09 i Gnarps skola Nordanstig
Undersöka olika egenskaper hos några jordarter och hur olika egenskaper påverkar växters möjlighet att gro och växa.
Grundskola 3 Biologi NO (år 1-3)
Genom undervisningen i ämnet biologi ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att använda kunskaper att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet. De kommer att genomföra systematiska undersökningar. Eleverna kommer att träna på använda begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i naturen.

Innehåll

NTA jord

Temat jord tränar barnens förmåga att arbeta undersökande - med förutsägelser, undersökningar, samtal, anteckningar och redovisningar av olika slag.
Läs mer på http://www.ntaskolutveckling.se/

Målet för temat

Temat jord ska bidra till att eleverna skaffar sig kunskap om:
- vad jord består av,
- hur man känner igen olika sorters jord,
- jordens betydelse för levande organismer och för människan,
- att förstå viktiga ord och begrepp

Arbetssätt

Du kommer att:
- få genomföra uppdrag och utforska vad jord är.
- du kommer att få lära dig att skilja på sand, lera och humus.
- du kommer att få undersöka hur växter och rötter växer i olika jord.
- du kommer att få lära dig om hur växter bryts ned med hjälp av maskar.
- du kommer att få samarbeta med en kompis.
- du kommer att dokumentera genom text och bild i en egen NTA-bok.

Bedömning

Du kommer att bedömas genom att du visar vad du tänker och ser genom att:
* diskutera med dina kompisar
* berättar om dina tankar och upptäckter inför gruppen eller läraren.
* observerar, jämför och tolkar olika resultat
* använder olika ord och begrepp

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  NO
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  NO
 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
  NO  1-3
 • Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  NO   3
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • Dessutom kan eleven samtala om skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: