Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ekosystem

Skapad 2016-10-09 13:19 i Björkvallsskolan Uppsala
Planering för ekosystem
Grundskola 6 Biologi
Liv finns överallt på jorden. På olika platser finns olika sorters djur och växter. Varför är det så? Vilka djur och växter lever på olika platser? Hur får växterna näring? Vad äter djuren? Vad händer om maten tar slut? Vad händer om det kommer en ny sorts växt eller djur till ett ställe? Dessa frågor kommer du att kunna svara på när vi arbetat klart med området.

Innehåll

Så här kommer vi att arbeta:

 • Gemensamma genomgångar och diskussioner.
 • Arbeta själv med instuderingsfrågor.
 • Titta på filmer om olika ekosystem.
 • Köra kahoot och plickers för att testa vad du och klassen kan.
 • Arbeta i grupparbete med att skriva text och rita bilder.
 • Arbeta själv med att skriva text och rita bilder.

 

När arbetsområdet är avslutat ska du:

 • Kunna vad ett ekosystem är.
 • Kunna ge exempel på några ekosystem.
 • Förstå varför olika ekosystem är olika.
 • Kunna hur växter får näring.
 • Kunna hur djur får näring.
 • Kunna vad en näringskedja är.
 • Kunna vad en näringsväv är.
 • Kunna ge exempel på näringskedjor i skogen, sötvatten och havet.
 • Kunna ge exempel på skillnader i ekosystem mellan stad och land.
 • Förstå hur människor påverkar olika ekosystem.
 • Kunna ge exempel på vad du kan göra för att påverka olika ekosystem.
 • Förstå vad som händer i ett ekosystem om någon del av en näringsväv försvinner (ett djur eller växt dör ut).
 • Förstå vad som händer i ett ekosystem om något nytt djur kommer till ett ekosystem.
 • Kunna ge exempel på hur olika årstider påverkar ekosystem.
 • Kunna använda information i en text om ekosystem för att skapa en egen text om ekosystem.

Uppgifter

 • Prov

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6

Matriser

Bi
Ekosystem

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Biologi: Samtala och diskutera
 • Bi  E 6
 • Bi  C 6
 • Bi  A 6
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Biologi/Fysik/Kemi: Använda information
 • Bi  E 6
 • Bi  C 6
 • Bi  A 6
 • Fy  E 6
 • Fy  C 6
 • Fy  A 6
 • Ke  E 6
 • Ke  C 6
 • Ke  A 6
Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med relativt god anpassning till sammanhanget.
Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget.
Biologi: Biologiska sammanhang & begrepp
 • Bi  E 6
 • Bi  C 6
 • Bi  A 6
Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att geexempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
Eleven har goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara ochvisa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp.
Eleven har mycket goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara ochvisa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av biologins begrepp.
Biologi: Beroende av och påverkan på naturen
 • Bi  E 6
 • Bi  C 6
 • Bi  A 6
Eleven kan också beskriva och ge exempel på människors beroende av och påverkan på naturen och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
Eleven kan också förklara och visa på sambandmellan människors beroende av och påverkan på naturen, och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
Eleven kan också förklara och visa på mönster hos människors beroende av och påverkan på naturen, och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: