Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lpp i svenska 16-17

Skapad 2016-10-09 13:20 i Bjursåsskolan F-6 Falun
Lpp utifrån Lgr 11
Grundskola 1 Svenska
Förmågor, övergripande kunskapsområden för år 1 utifrån Lgr 11

Läsa och skriva

Tala, lyssna och samtala

Berättande texter och sakprosatexter

språkbruk

Innehåll

Avsnitt 1


 

Svenska Lgr 11

Syfte

Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket.

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Det innebär att eleverna genom undervisningen ska ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära.

Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva.

Undervisningen ska även syfta till att eleverna utvecklar förmåga att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra.

Undervisningen ska bidra till att stärka elevernas medvetenhet om och tilltro till den egna språkliga och kommunikativa förmågan.

Undervisningen ska också bidra till att eleverna får förståelse för att sättet man kommunicerar på kan få konsekvenser för andra människor. Därigenom ska eleverna ges förutsättningar att ta ansvar för det egna språkbruket.

 

 Centralt innehåll

 

 Läsa och skriva

 

- Lässtrategier för att förstå och tolka texter […]

- Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.

- Handstil och att skriva på dator.

- Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken […]

- Alfabetet och alfabetisk ordning

- Sambandet mellan ljud och bokstav.

 

 Tala, lyssna och samtala

 

- Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

- Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder och andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.

 

 Berättande texter och sakprosatexter

 

- Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter.

-Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.

- Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.

- Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.

- Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, interaktiva spel och webbtexter.

- Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras.

 

 Språkbruk

- Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.

- Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.

- Hur ord och yttrande uppfattas av omgivningen beroende på tonfall och ords nyans.

 

 Vad och hur gör vi?

Vi utgår och arbetar i huvudsak med materialet Den magiska kulan i årskurs 1.

Vi tittar på olika bokstavsprogramprogram som tex Bokstavslandet.

Vi använder oss också av ett ämnesövergripande synsätt och arbetssätt.

Vi använder oss av estetiska övningar såsom sång- och bilduppgifter.

 Förutom det arbetar vi på följande sätt:

 

 Läsa och skriva:

Eleven övar också läsförståelse genom olika språkmateriel t ex.

Uggleböcker, Ärtan böcker och Lässtrategi materialet Läsfixarna.

Eleverna har läsläxor.

I NO/SO får eleverna öva på att skriva faktatexter.

 

 Tala, lyssna och samtala:

Eleverna får öva på att lyssna och berätta i dagliga samlingar.

Eleverna lyssnar när läraren läser ur en bok.

 

 Berättande texter och sakprosatexter:

Läraren läser skönlitterära texter både kapitelböcker, bilderböcker och sagor. I samband med detta pratar vi om författare och vem som gjort bilderna. Vi förstärker läsinlärningen med rim, sånger och ramsor.

 

 Språkbruk:

Genom läsläxan får eleverna träna på att sammanfatta texter och öva sig på tonfall och ords nyanser.

Genom muntlig sammanfattning av ”bänkboken” får eleverna träna att sammanfatta texter.

 

 Mål

Du ska;

- kunna forma alla de bokstäver som vi berört och veta hur de låter

- höra hur många bokstavsljud ett ord består av

- dela upp ord i språkljud

- ljuda samman språkljud

- kunna läsa våra ordbilder och en enkel text

- känna till skillnaden på stora och små bokstäver

- Skriva meningar med stor bokstav i början och med punkt eller frågetecken.

- Skriva stor bokstav i början av namn.

- Skriva med mellanrum mellan orden

- klara ljudbaserad skrivning av två och ibland flerstaviga ord

- kunna rabbla alfabetet

- visa intresse för läsning och skrivning

- kunna lyssna aktivt i en samling eller liknande

- kunna berätta om en händelse eller en upplevelse

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: