Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Människokroppen

Skapad 2016-10-09 13:27 i Frennarps byskola Halmstad
Vi utvecklar vår kunskap om människokroppen.
Grundskola 1 – 3 NO (år 1-3)
Vi utvecklar vår kunskap om människokroppen.

Innehåll

Människokroppen

 

Syfte

 • Använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa och ekologisk hållbarhet.
 • Använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
 •  

Centralt innehåll:

Kropp och hälsa

 • Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.
 • Människans kroppsdelar, deras namn och funktion.
 • Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.

Metoder och arbetssätt

 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text och bild.
 •  

Kunskapskrav

 • Du berättar om några av människans kroppsdelar och sinnen.
 • Du diskuterar några faktorer som påverkar människokroppen

Bedömning:

Bedömningen görs flera gånger under terminen. Barnen vet när de bedöms och när de övar. Bedömningen kommer att ske muntligt och skriftligt. Barnen kommer att visa vad de kan i muntliga redovisningar. De kommer att få svara på skriftliga frågor i utvärderingar och test.

För att visa att du når målen ska du:

 • Beskriva skriftligt eller muntligt vilka funktioner olika kroppsdelar och organ har i kroppen.
 • Beskriva skriftligt eller muntligt hur du kan påverka din hälsa på ett positivt sätt genom t.ex. mat och sömn.

Genomförande:

Bilder, naturliga modeller, filmer, faktatexter, föreläsningar, praktiska övningar, dokumentation, samtal och diskussioner.

Begrepp

Kropp, skelett, muskel, hjärta, blod, blodomlopp, pumpa, tarm, magsäck, tunntarm, tjocktarm, ändtarm, lugna, matstrupe, luftrör, njure, matsmältning, hud, hjärna, signal, kammare, blodkroppar, ryggrad, revben, nyckelben, lårben, kranium, adrenalin, puls, sinnen, lukt, hörsel, doft, känsel, syre, koldioxid, vita och röda blodkroppar.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven berättar också om några av människans kroppsdelar och sinnen, och diskuterar några faktorer som påverkar människors hälsa.
  NO   3

Matriser

NO
Människokroppen

nivå 1
.
nivå 2
.
nivå 3
Kroppsdelar och organ
 • NO
 • NO   3
Du namnger några kroppsdelar och organ med stöd av pedagog.
Du namnger och berättar om några kroppsdelar och organ.
Du namnger och berättar om olika kroppsdelar och organ och deras placering. Du kopplar ihop några av dem med vilken funktion de har.
Hälsa
 • NO
Du berättar om något som är viktigt för vår hälsa med stöd av pedagog.
Du berättar om flera olika saker som är viktiga för vår hälsa.
Du berättar om flera olika saker som är viktiga för vår hälsa och motiverar varför.
.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: