Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematikmall år 2 ht

Skapad 2016-10-09 13:29 i Borrby skola Simrishamn
Mall med matris för matte
Grundskola 1 – 3 Matematik
Lpp för matematik åk 2

Innehåll

Mål för elev

Du ska kunna:
* använda och förstå matematiska begrepp
* prata och förstå matematik
* addition och subtraktion mellan 0-100 (algoritmer utan minnessiffra, +8, +9 och tiokompisar.
* använda lämpliga metoder för att lösa problem
* mäta i cm
* storleksordna och dela upp tal
* beskriva geometriska former
* se samband inom talområdet och mellan olika begrepp såsom dubbelt och hälften
* känna igen halvor, tredjedelar och fjärdedelar
* klockans hel- och halvtimmar samt kvartar.

Innehåll

Du ska arbeta med:
* addition och subtraktion inom talområdet 0-100
* algoritmer
* geometriska begrepp
* problemlösning och textuppgifter
* tabeller och diagram
* klockans hel- och halvtimmar samt kvartar

Genomförande

* Genomgångar och samtal i grupp / helklass
* Individuellt arbete i egen takt
* Praktisk matematik med konkret material
* Utematte

Redovisning

* Muntligt visa din förståelse och använda matematiska ord vid genomgångar och diskusioner.
* Självständigt arbete.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
  Ma  1-3
 • Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Slumpmässiga händelser i experiment och spel.
  Ma  1-3
 • Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: