Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällskunskap

Skapad 2016-10-09 14:06 i Frennarps byskola Halmstad
Centrala samhällsfunktioner, yrken och verksamheter i närområdet.
Grundskola 1 – 3 SO (år 1-3) Svenska
Vi utvecklar vår kunskap om samhällsfunktioner, yrken och verksamheter i vår stad. Vad är ett yrke? Vilka yrken behövs för att ett samhälle ska fungera?

Innehåll

 

Samhällskunskap

Syfte

 

 • Värdera lösningar på olika miljö och utvecklingsfrågor utifrån etik och hållbar utveckling.
 • Utveckla kunskaper om hur individen och samhället påverkar varandra.
 • Utveckla en helhetssyn på samhällsfrågor och samhällsstrukturer.
 • Utveckla sin förmåga att resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar.
 •  

Centralt innehåll:

Att leva tillsammans

 • Livsfrågor med betydelse för eleven till exempel gott och ont, rätt och orätt, könsroller, jämställdhet, kamratskap och relationer.
 • Normer och regler.
 • Demokrati och klassråd.

Att leva i närområdet

 • Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.
 • Yrken och verksamheter i närområdet.

Att undersöka verkligheten

 • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer och observationer.

Kunskapskrav

 • Du anger några viktiga samhällsfunktioner.
 • Du ger exempel på yrken och verksamheter i närområdet.
 • Du ger exempel på vilka egenskaper och verktyg som kan behövas i olika yrken.
 • Du deltar i samtal om regler och livsfrågor.
 • Du deltar i klassråd.
 • Du deltar i diskussioner om aktuella händelser i samhället.

Bedömning

Bedömningen görs flera gånger under terminen. Barnen vet när de bedöms och när de övar. Bedömningen kommer att ske muntligt och skriftligt. Barnen kommer att visa vad de kan i muntliga redovisningar. De kommer att få svara på skriftliga frågor i utvärderingar och test.

För att visa att du når målen ska du:

 • Du ska skriftligt eller muntligt kunna redogöra för de viktigaste samhällsfunktionerna t.ex. polis, sjukvård och brandkår.
 • Du ska delta aktivt på klassråd.
 • Du ska delta aktivt i samtal om regler och livsfrågor.
 • Du ska redovisa om olika yrken och vad som är utmärkande för dem.
 • Du ska kunna förbereda, genomföra och redovisa en intervju.

Genomförande:

Samtala, diskutera, argumentera, studiebesök, intervju, filmer och dokumentation.

 

Begrepp

Yrke, polis, ambulans, sjukvård, brandkår, syre, bränsle, värme, egenskaper, krav, räddningstjänst, etik, moral, sekreterare, ordförande, protokoll, beslut, röstning, demokrati, arbetsuppgifter, ledtråd, sammanfatta, tankekarta, intervju, återberätta

 

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
  SO   3
 • Eleven anger några viktiga samhällsfunktioner, och ger exempel på yrken och verksamheter i närområdet.
  SO   3
 • Eleven kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.
  SO   3
 • Eleven kan också söka information om samhället och naturen genom enkla intervjuer, observationer och mätningar, och göra enkla sammanställningar av resultaten så att innehållet klart framgår.
  SO   3

Matriser

Sv SO
Vårt samhälle och yrken

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Centrala samhällsfunktioner
 • Sh  1-3
 • Sh   3
Känner till att det finns centrala samhällsfunktioner.
Känner till och kan ange några centrala samhällsfunktioner till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.
Känner till och kan ange några centrala samhällsfunktioner till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola. Har förståelse för varför ett samhälle behöver dessa samhällsfunktioner.
Yrken och verksamheter i närområdet
 • Sh  1-3
 • Sh   3
Känner till några yrken.
Känner till några yrken och anger några yrken och verksamheter i närområdet.
Känner till flertalet och anger många yrken och verksamheter i närområdet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: