Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Forntiden

Skapad 2016-10-09 14:34 i V Bodarna skola Alingsås
Tema forntid: stenålder, bronsålder och järnålder
Grundskola 3 Svenska SO (år 1-3) Bild Teknik
Under hösten -16 kommer vi att arbeta med istiden och hur människan levde under sten-, brons- och järnåldern. Vi kommer att göra jämförelser med vår tid.

Innehåll

Målet med undervisningen

Målet är att:

* stimulera din nyfikenhet på våra förfäder från forntiden.

* ge dig kunskap över hur människor levde på forntiden.

* öka din kunskap så att du, i stora drag, kan berätta om tidsbegreppen; stenåldern, bronsåldern och järnåldern.

Så här kommer vi att arbeta:

Vi kommer att:

* läsa och skriva faktatexter om forntiden.

* se faktafilmer om forntiden.

* arbeta med tidslinjen och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.

* resa till Forntidsbyn "Ekehagen" där vi får arbeta praktiskt och lära oss mer om forntiden.

Detta ska bedömas:

Jag kommer bedöma din förmåga att:

* kunna sätta ut stenålder, bronsålder och järnålder på en tidslinje.

* beskriva några utmärkande drag för de olika tidsåldrarna.

* göra jämförelse mellan livet förr och idag.

* kunna framställa bilder som passar till temat.

* kunna skriva en enkel faktatext om forntiden.

* känna till några olika fornlämningar som kan observeras i naturen.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Några vanliga tekniska lösningar där människan härmat naturen, till exempel den kupade handen som förebild för förvaringskärl.
  Tk  1-3
 • Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.
  Tk  1-3
 • Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
  SO  1-3
 • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
  SO  1-3
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
  SO   3
 • Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder.
  SO   3
 • Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.
  SO   3
 • Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
  SO   3
 • Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: