Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hösten

Skapad 2016-10-09 14:35 i Jutarumsskolan Halmstad
Vad händer med djur och växter i närmiljön under hösten?
Grundskola 1 – 3 Biologi NO (år 1-3)
Hur ser det ut i naturen på hösten?

Varför ser det ut så?

Hur kan du känna att det är höst?

Och varför blir det egentligen höst?

Innehåll

Konkretisering av mål

Efter arbetsområdet ska du:

 • kunna något om årstidsväxlingar
 • kunna något om vad som händer med växter och djur under hösten.
 • känna till något om hur växter och djur förbereder sig för vintern.
 • känna till något om sambanden i naturen i form av livscykler och näringskedjor.
 • kunna skriva en faktatext med hjälp av cirkelmodellen. 

Förankring i kursplanens syfte

Eleverna ska få kunskap om årstidsväxlingar i naturen och vad som händer med djur och växter under hösten.

Konkretisering av målen

Eleverna kommer att:

 • få kännedom om hur djuren anpassar sig till årstiderna.
 • få kännedom om växters livscykler.
 • få kännedom om blommor och träd i närområdet.
 • få kännedom om enkla näringskedjor.

 

Arbetssätt/Undervisning

Genom promenader i vår närmiljö upptäcker vi vad som växer och vilka djur som lever där.
Vi lär oss olika begrepp om hösten och våren.
Vi klipper, klistrar och skapar i bild av material vi hittar i naturen.
Vi skriver faktatexter med hjälp av cirkelmodellenTextläsning

Diskussioner
Fältstudier, undersökningar och observationer ute/inne.
Dokumentationer av undersökningar med text och bilder.
Film

Bedömning

 • Delta i undersökningar/fältstudier.
 • Delta i diskussioner.
 • Kunna förklara och berätta vad som händer i naturen på hösten och använda dig av biologins begrepp, som t.ex.klorofyll, förmultnar, lövträd, barrträd, näringskedja.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  Bi  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  Bi  1-3
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
  Bi  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  Bi  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  Bi  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: