Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

I fablernas värld

Skapad 2016-10-09 15:00 i Älvsåkersskolan 4-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Vi kommer att läsa, skriva och prata om fabler.
Grundskola 4 Svenska
Fabler är sagor som handlar om djur. Syftet med fabler är att både att roa och lära oss något. Du kommer genom undervisning i ämnet svenska att få lära dig syftet med fabler och få kunskap om hur dessa är strukturerade och organiserade.

Innehåll

Fabler

I undervisningen i ämnet svenska ska du få kunskap om berättande texter. Fabler är en berättande texttyp.

 

Undervisning och arbetsform

Övergripande innehåll:

Vi kommer att studera hur en fabel är uppbyggd såsom rubrik, en inledning som svarar på frågorna(vem? var? när?), händelser, ett problem, en upplösning samt en sensmoral på slutet (som ska lära oss något om livet). Vi kommer lära oss hur man skriver dialoger med talstreck och hur man använder skiljetecken i text (kommatecken, kolon, talstreck). Eleverna ska känna till att fabler är en berättande texttyp med syftet att roa och förmedla budskap.

 

Arbetsform:

Vi kommer att arbeta enligt cirkelmodellen som består av fyra faser. Fas 1: eleverna ska förstå syftet med fabler och få kunskap om hur dessa är strukturerade och organiserade. Detta gör vi genom att läsa olika fabler, samtala om dem och ha genomgång kring struktur och språkliga drag. Fas 2: Att eleverna ska känna till de språkliga drag och grammatiska konstruktioner som förekommer i fabler, som t.ex. beskrivande språk, dialoger och tidsord. Detta gör vi genom att plocka ut de olika delarna i texten, samtala om dem och göra olika uppgifter kopplade till syftet som ökar elevernas förståelse. Fas 3: Att eleverna ska öva på och använda det de lärt sig om fabler för att förbereda det egna skrivandet i nästa steg. Detta gör vi genom att vi skriver en gemensam fabel tillsammans i klassen som eleverna sedan kan använda sig av som stöd när de skriver sin egen fabel. Fas 4: Att eleverna självständigt ska planera och skriva egna fabler. Detta gör eleverna genom att få en mall och en checklista av mig som ett stöd för dem i sitt skrivande, vad de ska tänka på osv. Eleverna har sparat sina uppgifter och alla fabler som vi tidigare läst som de kan använda sig av som stöd i sitt skrivande. Eleverna får själva välja vad deras fabel ska handla om och när de planerat sitt skrivande får de börja skriva. Eleverna får skriva ett första utkast som sedan lämnas in till mig för respons. Jag lämnar tillbaka texten med respons på vad som kan förbättras. Eleverna förbättrar sin text och lämnar sedan in till mig för bedömning.

 

* Vi läser olika fabler tillsammans

* Genomgång kring strukturen och de språkliga dragen i texten

* Vi tittar på fabler (film)

* Diskussioner kring sensmoralen som finns i fabler

* Vi skriver en gemensam fabel i helklass

* Eleverna skriver en egen fabel med en passande sensmoral

* rita en passande bild till fabeln

* redovisa sin fabel, eleven väljer själv redovisningsform, redovisning sker i halvklass

 

Bedömning

Detta kommer jag att bedöma (godtagbara krav):

*Att du kan skriva en berättande text med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation.

* I texten använder du grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.

*Att din text innehåller enkla beskrivningar och enkel handling.

*Att du kan skapa en bild till din text så att bilden och texten samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt för att förstärka och levandegöra textens budskap.

*Att du kan utifrån respons bearbeta texten mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
  Sv  E 6
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: