Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska åk 2 ht

Skapad 2016-10-09 15:27 i Frennarps byskola Halmstad
Vi utvecklar vår förmåga att förstå, tala och skriva engelska.
Grundskola 1 – 3 Engelska
Engelska språket finns runt omkring oss hela tiden. Du behöver bara tänka på vad du äter till frukost, vad du har för kläder på dig och vilka ord du använder vid datorn.

Innehåll

 

Engelska

Genomförande:

 sånger

 texter

 filmer

 lekar

 spel

 dialoger

 skriva efter modell 

 

Bedömning:

Bedömningen görs kontinuerligt som feedback, eller snarare feed forewards, så att du ska utvecklas så mycket som möjligt.

För att visa att du når målen ska du:

 • Du ska delta i engelska sånger, rim och ramsor.
 • Du ska visa att du förstår ord och fraser genom att delta i korta dialoger.
 • Nämna några klädesplagg, skol-ord, saker och familjeord.
 • Visa att du kan räkna från 0-20 på engelska.
 • Redovisa en presentation av dig själv eller ett djur. Du ska kunna skriva enkla meningar och redovisa muntligt.
 • Du ska kunna läsa enkla ord och meningar och dra streck till rätt bild.Du följer de uppmaningar du får på engelska.
 • Du ska visa att du kan tolka engelska skrivna ord t.ex. shorts, t-shirt, shoes och brother och dra streck från ord till bild.
 • Du ska kunna skriva meningar utifrån en modell och läsa upp dem. Till exempel: My name is Sam. I am 8 years old. I live in Halmstad. I´m wearing shorts. What are you wearing?

Begrepp:

Mum, dad, girl, boy, sister, brother, family, grandmother, grandfather, parents, daughter, son, childern, chair, table, desk, pen, pencil, rubber, ruler, bag, book, glue, eraser, crayon, paper, computer, classroom, tape, scissor, pupil, teacher, daytime, lunchtime, dinnertime, bedtime, nighttime, clock, skirt, dress, jeans, trousers, t.shirt, shirt, blouse, pants, shorts, socks, shoes, hat, gloves, raincoat, scarf, jacket, pyjamas, jumper, sweater, cap, tie, animals,

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  1-3
 • Intressen, personer och platser.
  En  1-3
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  1-3
 • Enkla instruktioner och beskrivningar.
  En  1-3
 • Olika former av enkla samtal och dialoger.
  En  1-3
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn.
  En  1-3
 • Sånger, ramsor, dikter och sagor.
  En  1-3
 • Ord och fraser i närmiljön, till exempel på skyltar, i reklam och andra enkla texter.
  En  1-3
 • Enkla presentationer.
  En  1-3
 • Enkla beskrivningar och meddelanden.
  En  1-3
 • Sånger, ramsor och dramatiseringar.
  En  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
  En  E 6
 • Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  E 6
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  En  E 6

Matriser

En
Engelska åk 2 ht-16

Engelska

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Förmågan att uttrycka sig på engelska
Du använder enkla ord som vi övat på. Du deltar i sånger, rim och ramsor. Till exempel namn på klädesplagg som t-shirt, jacket och jeans.
Du använder enkla fraser som vi övat på. Till exempel: I´m wearing... What are you wearing?
Du börjar bygga egna enkla meningar med hjälp av inövade ord och fraser.
Förmågan att förstå och lyssna på engelska
Du förstår enkla ord och fraser när någon talar tydligt och sakta och pratar om ämnen som du känner till.
Du förstår enkla meningar och instruktioner när någon talar tydligt och sakta och pratar om ämnen som du känner till.
Du förstår enkla samtal och instruktioner där en del ord är okända.
Förmågan att uttrycka sig skriftligt
Du skriver enkla ord som du själv valt.
Du skriver enkla ord efter en förebild. Till exmpel: t-shirt, jacket och jeans.
Du skriver enkla fraser efter en förebild. Till exempel: I´m wearing blue jeans and a red t-shirt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: