Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild

Skapad 2016-10-09 15:50 i Frennarps byskola Halmstad
Vi arbetar med att skapa bilder av olika material.
Grundskola 1 – 3 Bild
Bilder har stor betydelse för människors sätt att tänka, lära och uppleva sig själva och omvärlden.

Innehåll

Bild

Syfte

 • Utveckla sin förmåga att kommunicera med bilder för att uttrycka ett budskap.
 • Skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material.

Centralt innehåll

 • Framställning av berättande texter, t.ex. sagobilder.
 • Olika element som bygger upp en bild: färg, form, linje, yta, samt för och bakgrund.
 • Färglära

Kunskapskrav

 • Du framställer en bild som hör ihop med ett sammanhang t.ex. till en text du har skrivit.
 • Du beskriver enkel färglära.
 • Du kan använda begreppen för- och bakgrund, färg, linje mm för att beskriva en bild.

Bedömning

Bedömningen görs flera gånger per termin. Barnen vet när de bedöms och när vi övar.

Du ska kunna rita och måla bilder som passar ihop och förstärker ett sammanhang t.ex. en text. Du blir bedömd genom självvärdering och kamratrespons.

Du ska kunna beskriva en bild och använda rätt begrepp när du gör det.

Du kommer skriftligt få visa att du kan enkel färglära.

För att visa att du når målen ska du:

 • Visa en bild som tydligt visar ett budskap. Det kan vara en bild till en text du skriver eller en bild som på något sätt visar ett tydligt budskap.
 • Du ska skriftligt eller muntligt förklara vilka färger som är grundfärger. Du ska veta vilken färg som bildas om man t.ex. blandar röd och blå.
 • Du använder dig av olika tekniker och material.
 • Du kan muntligt eller skriftligt beskriva en bild och använder då korrekta begrepp.

Genomförande:

Bildskapande med olika tekniker och material, färglära, perspektiv.

 Begrepp:

Grundfärg, akvarell, oljepastell, vattenfärg, pensel, färglära, förgrund, bakgrund, linje, material, kol, djup

 

Matriser

Bl
Bild

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Framställa bilder
 • Bl
 • Bl  1-3
Du skapar med hjälp av en given idé. Du behöver inspiration och stöd för att genomföra arbetet.
Du har egna idéer om utformning, men behöver visst stöd att genomföra arbetet.
Du har egna idéer om utformning och genomför arbetet på egen hand och ger det en personligt prägel.
Metod, teknik och material
 • Bl
 • Bl  1-3
 • Bl  1-3
Du kan hantera några material och tekniker, men behöver stöd i arbetet.
Du kan hantera flera material, tekniker och nya bildbegrepp men behöver visst stöd.
Du kan hantera flera material, tekniker och nya bildbegrepp på ett säkert och självständigt sätt.
Kommunicera med bilder
 • Bl
 • Bl  1-3
Du ritar och målar bilder som till en viss del visar vad du vill berätta. Du behöver stöd för att förklara budskapet för andra.
Du kan rita och måla bilder som visar vad du vill berätta. När du förklarar förstår andra budskapet.
Du kan rita och måla bilder som tydligt och nyanserat visar vad du vill berätta. Budskapet är tydligt för andra.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: