Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Årskurs 1: Läsa och skriva - Läsåret 2017/2018

Skapad 2016-10-09 15:54 i Svensgårdsskolan Helsingborg
Grundskola 1 Svenska som andraspråk Svenska
I årskurs 1 kommer vi att lära känna alfabetet riktigt noga. Vi kommer att arbeta mycket med att lära oss läsa och bli goda läsare. Vi kommer även träna på att skriva ord, meningar och små berättelser och faktatexter. Du kommer också att få träna på att lyssna och samtala i olika sammanhang.

Innehåll

Du ska få träna på:

 • bokstäverna i alfabetet och bokstävernas ljud.
 • att ljuda ihop bokstäver till ord,
 • att känna igen några vanliga korta ord som bilder. (T.ex att, och, han, hon, den, som)
 • läsa enkla texter som vi har arbetat med och kort berätta vad texten handlar om.
 • öka flytet i din läsning och din läshastighet.
 • lyssna då någon annan läser högt och prata om vad texten handlar om.
 • skriva ord och meningar.

Undervisningen - innehåll:

Läsa:

 • arbeta med bokstäverna på olika sätt.
 • läsa den läxa du haft högt för en vuxen.
 • prata om den bok du läst i läxa och berätta vad den handlade om.
 • läsa småböcker både högt för någon annan och tyst för dig själv.
 • lyssna då någon annan läser högt och tillsammans prata om vad som händer i boken.
 • läsa de ord och meningar du skriver på Ipad eller dator.
 • arbeta med läsning på den nivå du befinner dig.

Skriva:

 • forma bokstäverna.
 • skriva på iPad.
 • skriva i händelseboken.
 • skriva kortare texter till bilder

 Hur?

Vi ska:

 • tillsammans arbeta med bokstäverna och deras bokstavsljud
 • sjunga sånger
 • ha språklekar, rim och ramsor
 • göra vikböcker
 • läsa småböcker
 • läsa själv för lärare och tillsammans med kompisar.
 • skriva på iPad.
 • rita, pyssla, bygga och skapa

Hur kan du visa att du lärt dig?

 • I din ABC bok kan du berätta vad du lärt dig om bokstäverna.
 • När du läser för en vuxen så visar du vad du lärt dig.
 • När du är med och pratar om det du eller vi läst så visar du vad du kan
 • När vi skriver ord och meningar tillsammans så kan du visa vad du kan.
 • I din händelsebok kan du visa vad vad du skrivit.  

 Bedömning:

Bedömningen gör vi i matrisen "Nya språket lyfter" som ligger under fliken bedömningsmatriser.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: